Kylpylät eteläsuomi homoseksuaaliseen sex work pori

Kauppa käy ja ihmiset liikkuvat vapaasti ilman EU-jäsenyyttä, kun niin haluamme. Kiitos, Antti Pesonen, hyvästä yhteenvedosta! Suomen Laillisuuspuolue on täysin samoilla linjoilla. Kuuluuko Suomi neitsyt Marialle, Luciferille vai Jumalalle? Suomen katolinen kirkko on ilmoittanut vihkivänsä 8. Tämän vastapainoksi Turun Hengentieteen seura on päättänyt vihkiä samana päivänä klo 18 Suomen Saatanalle ja Luciferille.

Turun Hengentieteen seuran jäsenet seuraavatkin Siitoimen erikoisia opetuksia, joiden mukaan kosmisessa kokonaisuudessa niin Isä Jumalalla, Saatanalla kuin Luciferillakin on oma paikkansa ja sen takia on heidän mielestään samantekevää, keihin heistä uskoo ja ketä palvoo. Turun Hengentieteen Seuran johtokunta ja aktiivijäsenien ydinjoukko suorittaa siis 8.

Lisää aiheesta seuran omilla nettisivuilla osoitteessa: Uskon, että Suomessa on paljon ihmisiä, joiden mielestä Suomi ei kuulu neitsyt Marialle eikä Saatanalle. Nyt on käynnissä henkivaltojen taistelu Suomen omistuksesta ja suomalaisten sieluista. Me vastustamme Perkelettä, kuten Raamattu Jaak. Voit käydä allekirjoittamassa aiheesta tekemäni adressin osoitteessa: Jouko Pihon tiivistelmä "Suomalaisten mahtava mutta vaiettu muinaishistoria".

Minulle soitti perjantaina Mies on tutkinut suomalaisten muinaishistoriaa monien vuosien ajan. Henkilö ei halua kuitenkaan tulla vielä julkisuuteen. Hänen suunnitelmanaan on tuoda ajatuksensa julki noin parin vuoden kuluttua mediassa ja omilla nettisivuillaan.

Mies antoi minulle kuitenkin luvan tehdä hänen laajoista tutkimuksistaan lyhyen tiivistelmän ja laittaa sen nettiin. Seuraavassa on siis minun poimintojani miehen 17 eri kirjoituksesta. Asiaa olisi siis paljon enemmän, mutta nyt on kyseessä lyhennetty kooste tärkeimmistä seikoista. Jo Venäjän Keisarinna Katariina Suuri — teetti selvityksiä Venäjän varhaishistoriasta ja Novgorodin Kaupunkivaltion alkuperästä ja tuli siihen johtopäätökseen, että Novgorodin perustivat slaavilaiset ja suomalaiset heimot yhteistyössä.

Tutkielma julkaistiin saksaksi kirjana vuonna Novgorodin kaupungin perustajaksi mainitaan ruhtinas Rurik. Rurikin kansallisuudesta on taisteltu jo satoja vuosia, lähes kaikki kynnelle kykenevät eurooppalaiset kansallisuudet ovat yrittäneet todistella Rurikin olevan peräisin juuri heidän kansastaan.

Vain suomalaiset ovat olleet enimmäkseen hiljaa, vaikka Rurik oli Ruotsissa asunut suomalainen. Kun Novgorodin kaupungin laitamilla sijaitsevalla Rurikin linnoituksella aloitettiin luvulla arkeologiset kaivuutyöt, löytyi maasta paljon särkynyttä käyttöesineistöä, joka oli peräisin tai valmistettu Suomessa! Joukolle Venäjän ruurikilaisprinssejä tehtiin nykyaikainen DNA-testi, jonka perusteella Rurikin haplo-ryhmäksi saatiin N1C1, mikä taas tarkoittaa suomalais-ugrilaista perimää.

DNA-kartoitusta vielä tarkennettiin ja Rurikin esi-isät löytyivät Adelsön saarelta, Roselagenista, eli siis Keski-Ruotsin rannikolta, mistä on löytynyt muinaisten viikinkiasutusten jäännöksiä. Rurik ei kuitenkaan ollut ruotsalainen, koska luvun puolessa välissä, jolloin Rurik lähti Ruotsin alueelta Novgorodiin, Ruotsinmaata ei ole ollut edes olemassa.

Nimi "Sveanmaa" ilmestyy vanhoihin karttoihin vasta luvulla. Ruotsalaiset ovatkin alkuaan gootteja, joiden alkuperä juontaa nykyisen Pohjois-Saksan alueelta ja sitä ennen idempää Ukrainan alueelta. Ruotsi onkin merkitty Rooman aikaisiin karttoihin goottien asuinalueena.

Siitä tuleekin nimet Götanmaa ja Göteborg eli goottien maa ja goottien linna. Mutta koko Skandinavia ja Pohjois-Venäjä ovat roomalaisten kartoissa merkitty suomalaisten heimojen asuma-alueiksi! Mitä siis tapahtui nykyisen Skånen läänin ja Götanmaa -läänien pohjoispuolella?

Johtopäätös on se, että Rosenlagen oli luvulla vahvasti suomalaisten heimojen aluetta. Alue oli myös Kainuunmaan kuningaskunnan etäpesäke. Kainuunmaata johti Fjornjotrien muinainen kuningassuku. Fjornjotrien suvun norjalais-islantilaisiin saagoihin kirjoitettu arvonimi olikin "Suomenmaan ja Kainuunmaan Kuningas". Kainuunmaan kuningassuku toimi ylikuninkaana sekä Muinais-Kainuulle, että koko muulle suomensukuiselle Skandinavialle ja Etelä-Suomen heimokuningaskunnille.

Viimeisen tuhannen vuoden aikana ruurikilaiset ruhtinassuvut ovat Venäjällä tehneet omia sukuselvityksiään erilaisten suvussa kulkeneiden tarinoiden pohjalta ja verranneet niitä skandinaavisista saagoista löytyneisiin kuningassukuihin. Rurikin isä paljastui ruurikilaisruhtinaille heidän omien tutkimustensa johdosta jo puolentuhatta vuotta sitten: Rurikin legenda on todistettu nykyaikaisen DNA-tekniikan kautta oikeaksi.

Satoja vuosia vanhat venäläisruhtinaiden omat sukuselvitykset Rurikin taustoista on todettu paikkansa pitäviksi. Siitä todisteena arabialainen historioitsija Al Idrisi kirjoittaa vuonna Maailman Atlakseensa "Kainuun kuninkaalla on läänityksiä Ruijassa", eli siis nykyisen Norjan pohjoisosissa. Suomalaiset ovat siis aikoinaan asuttaneet koko Ruotsin aluetta aina eteläisintä Ruotsia myöten.

Itse asiassa suomalaiset heimot ovat asuttaneet aikoinaan koko Skandinavian alueita. Varhaisin kirjallinen merkintä kveenien asutuksista Norjan pohjoisvuonoilta löytyy jo vuodelta eKr. Ruotsalaiset eivät kuitenkaan hyväksy Suomen uljasta muinaishistoriaa, vaan kieltävät sen sanoen: Valtaosa maamme akateemista eturiviä on hyväksynyt suomalaiskuninkaat historiallisena faktana, mutta kukaan ei ole vain avoimesti kampanjoinut sen puolesta.

Olisiko jo aika korjata tämä historian vääristely ja Suomen muinaishistorian pimittäminen ja vähättely? Suomen todellisen historian tuntemisella voisi olla vaikutusta myös suomalaisten identiteettiin ja omanarvontunteeseen.

A dressi "Kansanäänestys EU-jäsenyydestä". Ennen kuin Suomi on liian syvällä suossa josta ei ole paluuta, voisi ainakin yrittää tehdä jotain. Oletpa EU-jäsenyydestä mitä mieltä tahansa allekirjoita tämä adressi. Allekirjoittamalla adressin, saamme mahdollisuuden selvittää kansanäänestyksen avulla todellinen tahtotila EU-jäsenyyden suhteen Suomessa.

Adressin tarkoituksena on siis saada poliitikot ymmärtämään että olemme huolissamme kotimaastamme ja hallituksen tämänhetkisistä toimista asioiden parantamiseksi!!! Nyt voisi jo alkaa tuoda PS: Tarkoittaa siis sitä, että jotain maata ja näillä näkymin joko Italiaa tai Espanjaa, ei enää pystytä pelastamaan. Euron uskottavuus menee, euron arvo heikkenee esim. Dollari voi samalla romahtaa pian euron romahduksen jälkeen. Se tarkoittaa maailmanlaajuista lamaa. Paljon suurempaa kuin mitä olisi tullut, jos Kreikan olisi annettu ensin mennä konkurssiin ja samalla olisi purettu euro.

Eihän eurossa missään vaiheessa ole ajateltu taloutta, vaan kyse on ollut poliittisesta hankkeesta rakentaa Euroopan liittovaltio. Suomessa alettiin tarkalleen raamatulliset 70 vuotta sitten ymmärtää, että Saksa häviää sodan. Venäläiset näet saartoivat Saksan 6. Armeijan Stalingradiin marraskuun loppupuolella Alla Wikistä miten Suomen johto alkoi vaiheittain ymmärtää Saksan häviön. Hitlerin Suomen-vierailun ja Mannerheimin vastavierailun jälkeen kesäkuussa Mannerheim raportoi puolustusministeri Rudolf Waldenille käsityksestään, jonka mukaan Saksan idänretki päättyisi katastrofiin.

Vuoden kauppaneuvotteluissa Saksan kanssa suomalaiset olivat esittäneet kritiikkiä maan sotamenestyksestä. Vuoden lopulla valtiovarainministeri Väinö Tanner lausui julki epäilyksensä ulkoasiainvaliokunnassa.

Rangell ja ulkoministeri Rolf Witting kokoontui Mannerheimin kutsusta Mikkeliin. Tilaisuudessa päämajan tiedustelujohtaja Aladár Paasonen piti sisärenkaalle tilannekatsauksen, jossa hän esitti, ettei Saksa kykene enää voittamaan Neuvostoliittoa, eikä todennäköisesti saa sovittua edes erillisrauhaa.

Sisäpiiri vakuuttui Paasosen raportista ja teki reaalipoliittisia johtopäätöksiä. Neuvostoliitto tulisi yhä olemaan Suomen naapuri ja sen kanssa olisi pyrittävä rauhaan. Siinä meille esimerkkiä myös omien syntien tunnustamiseen samalla kun huudamme Herralle maamme syntien määrää. Herra varmasti kuulee niin meidän kuin kuuli Danielin rukouksen. Tosin Juudan kansaa oli jo aiemmin rankaistu viemällä se pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan.

Ja minä käänsin kasvoni Herran Jumalan puoleen hartaassa rukouksessa ja anomisessa, paastossa, säkissä ja tuhassa. Minä rukoilin Herraa, Jumalaani, tunnustin ja sanoin: Me olemme syntiä tehneet, olemme väärin tehneet, olleet jumalattomat ja uppiniskaiset; me olemme poikenneet pois sinun käskyistäsi ja oikeuksistasi 6. Sinun, Herra, on vanhurskaus, mutta meidän on häpeä, niinkuin se on tänä päivänä Juudan miesten ja Jerusalemin asukasten ja koko Israelin, läheisten ja kaukaisten, kaikissa maissa, joihin sinä olet heidät karkoittanut heidän uskottomuutensa tähden, jota he ovat sinulle osoittaneet.

Herra, meidän on häpeä, meidän kuninkaittemme, ruhtinaittemme ja isiemme, koska me olemme tehneet syntiä sinua vastaan. Herran, meidän Jumalamme, on armo ja anteeksiantamus, sillä me olemme olleet hänelle uppiniskaiset; Vaan koko Israel rikkoi sinun lakisi ja poikkesi pois eikä kuullut sinun ääntäsi, ja niin vuodatettiin meidän päällemme se kirous ja vala, joka on kirjoitettu Mooseksen, Jumalan palvelijan, laissa; sillä me olimme tehneet syntiä häntä vastaan.

Ja hän toteutti sanansa, jonka hän on puhunut meitä ja meidän tuomareitamme vastaan, jotka meitä tuomitsivat, ja antoi meidän päällemme tulla niin suuren onnettomuuden, ettei senkaltaista ole tapahtunut koko taivaan alla, kuin Jerusalemissa tapahtui.

Niinkuin on kirjoitettu Mooseksen laissa, niin tuli kaikki tämä onnettomuus meidän päällemme. Mutta me emme koettaneet lepyttää Herraa, meidän Jumalaamme, niin että olisimme kääntyneet pois synneistämme ja ottaneet vaarin sinun totuudestasi.

Sentähden Herra valvoi ja antoi tämän onnettomuuden tulla meidän päällemme; sillä Herra, meidän Jumalamme, on vanhurskas kaikissa töissänsä, jotka hän tekee, mutta me emme ole kuulleet hänen ääntänsä. Ja nyt, Herra, meidän Jumalamme, joka toit kansasi pois Egyptin maasta väkevällä kädellä ja teit itsellesi nimen, niinkuin se vielä tänä päivänä on: Herra, kaiken vanhurskautesi tähden, kääntyköön sinun vihasi ja kiivastuksesi pois sinun kaupungistasi Jerusalemista, sinun pyhästä vuorestasi; sillä meidän syntiemme tähden ja meidän isäimme pahojen tekojen tähden on Jerusalem ja sinun kansasi tullut kaikkien häväistäväksi, jotka meidän ympärillämme ovat.

Ja nyt, meidän Jumalamme, kuule palvelijasi rukous ja hänen anomisensa ja valista kasvosi pyhäkkösi ylitse, joka on autiona; Herran tähden. Minun Jumalani, kallista korvasi ja kuule, avaa silmäsi ja katso meidän hävitystämme ja sitä kaupunkia, joka on otettu sinun nimiisi; sillä me annamme rukouksiemme langeta sinun eteesi, emme omaan vanhurskauteemme, vaan sinun suureen armoosi luottaen.

Herra, kuule, Herra, anna anteeksi, Herra, huomaa ja tee tekosi itsesi tähden, älä viivyttele, minun Jumalani; sillä sinun kaupunkisi ja sinun kansasi ovat sinun nimiisi otetut.

Ja vielä minä puhuin ja rukoilin ja tunnustin syntini ja kansani Israelin synnit ja annoin rukoukseni langeta Herran, Jumalani, eteen minun Jumalani pyhän vuoren puolesta. Ja kun minä vielä puhuin rukouksessa, tuli se mies, Gabriel, jonka minä olin nähnyt ennen näyssä, kiiruusti kiitäen minun tyköni ehtoouhrin aikana. Aivan kuten Daniel tunnusti Israelin ja omat synnit, niin me voimme tehdä Suomen ja itsemme osalta. Kiitos Herra kun Sinä kuulit rukouksemme sotien aikana antamalla ymmärrystä johtajillemme ja kestävyyttä sotilaille rintamalla.

Kiitos kun Sinun yliluonnollinen voimasi pelasti meidät talvisodan loppuvaiheissa ja kesän ratkaisutaisteluissa. Annoit meille juuri oikean hetken irtaantua sodasta ja pelastit vielä luvun lopulla venäläisten miehitykseltä mm.

Herra me olemme unohtaneet Sinun suuret tekosi näin pian aivan kuten israelilaiset unohtivat kuinka Sinä Herra pelastit heidät Egyptin orjuudesta. Me olemme kääntäneet kansana Sinulle selkämme ja olemme alkaneet palvella mammonaa. Olemme unohtaneet Herran pelon ja kääntänet Sanasi päälaelleen puhumalla, että Sinä Herra sallit kaiken emmekä enää puhu kuinka Sinä vihaat syntiä. Herra armahda minua suurta syntistä jonka synnit vain Sinä tiedät. Herra armahda tätä Sinulle rakasta Suomen maata ja sen kansaa.

Sinä et ole vielä näyttänyt pyhää vihaasi meille, vaikka olemme hylänneet Sinut jo vuosikymmeniä sitten. Kun Sinä sen näytät, niin anna meidän jokaisen ymmärtää, että rangaistuksesi tulee meidän syntiemme tähden. Armahda meitä ja vedä jokaista puoleesi. Niin että miljoona tai enemmän uskosta osatonta kääntyy Sinun rakkaan Poikasi Jeesuksen puoleen.

Tätä Poikasi Jeesus odottaa jo nyt iloiten. Hän haluaa kastaa Häneen turvaavat Pyhällä Hengellä ja antaa heille uskon armolahjan. Vahvista ja valmista meitä Sinuun jo nyt turvaavia tätä ihanaa aikaa varten, kun Sinun Henkesi alkaa täällä Suomessa toimia voimallisesti. Sinun tahtosi tapahtukoon niin pyhässä vihassasi kuin myös silloin kun Sinä Suomea ja suomalaisia armahdat ja vedät puoleesi.

Kiitos ja kunnia ja ylistys Sinulle Herra Jumala ikuisesti! Siunausta Raimo Hynynen Teissä on rinnassanne hyvänlaatuista sydäntä! Yritätte ajaa kansan etua, ettekä omaa vain omaa palkkaanne muhkeine eläke-etuisuuksineen. Tätä varmaan äänestäjänne toivoivatkin. Miten ja missä lienee kaikki muut? Totuus kaikille Perussuomalaisillekin alkaa EU: Tuli kansalle kallis ja karvas laittomuuden retki!

Toisaalta olette eduskunnassa ainoastaan kansamme EU-kielteisyyden ja Natovastaisuuden tähden! Kun Suomella ei ole enää omaa talouspolitiikkaa, euro-härkä puskee ja vetää vielä Suomen kansan köydet vielä tiukalle!

Tämä kaikki on vasta sen kurimuksen alkuaskelia, mitä tuleman pitää! EU-utopian todellisuus alkaa kaikille valkenemaan. Uhkakuvat ovatkin pian totta. Teho-maatalouspolitiikka ajautuu tukien leikkauksien myötä kriisiin. Onhan jo nyt esimerkiksi Suomen maanviljelijöiden tulotaso Euroopan alhaisimpia!

Leivästä jää maamiehelle vain noin 60 senttiä limppu. Valtio on maailmanrahan velkalie'assa ja verot kovenee kaikilta osin. Suomen vienti hiipuu kun eurokalliit tuotteet eivät pärjää maailman kilpailussa. Tuotanto karkaa ulkomaille ja työttömyys kasvaa.

Suomen kannalta älytön laivojen rikkidirektiivi astuu voimaan. Rikollisuus ja joutenolo kylvää turmiota. Tuottamaton julkishallinto paisuu, koska valta on heillä itsellään kuntien ja Eduskunnan ja valtionhallinnon kaikissa portaissa.

Pääomapako kiihtyy kun Suomi ajautuu selvitystilaan ja kysyntä romahtaa. Samaan aikaan suhteet Venäjälle katkeaa, kun jokainen ymmärtää Suomen sitoutuneisuuden Naton asejärjestelmiin. Arviolta viimeistään Islannin ilmavalvonnan toteuduttua! Ainut oikea ratkaisu vakavien ongelmien välttämiseksi on Suomen eurosta eroaminen. Perusteeksi käy, ettei euroa ole edes laillisesti tuotu Suomeen!

Nyt, ennemmin tai myöhistä! Täten esitän Perussuomalaiselle Eduskuntaryhmälle jo kiireisiä valmisteluja Suomen eurosta eroamiselle! Vaikeuksien lisääntyessä olisi kansalla puolue, johon se voisi luottavaisesti turvautua!

Puolueohjelmat ja lupaukset ennen vaaleja on aiheellista ottaa taas esille! Jonkun on nyt otettava puolueessa vastuu ja S-pollen suitset käteen. Johonkin se kansa muuten karkaa. Kuten tiedätte, kansanedustajat, delegaatiot ja ministerit runsaasti matkustelevat ja reissaavat maailmalla. Kuluja taitaa tulla satoja miljoonia. Nämäkin rahat on kiskottava kuihtuvasta kansasta! Että tehkääpä jokaisesta reissusta selvät matkaraportit, kustannukset, arviot matkan tärkeydestä ja kansaamme hyödyntävät tulokset.

Julkaisu edustajittain Eduskunnan internet sivuilla! Suunta on oltava kaikille selvä: Ystävällisesti Aaro Mikkonen Puolanka Puh. Jouko Pihon kirjoitus "Täytin 66 vuotta - olenko liian vanha politiikkaan? Täytin 66 vuotta - olenko liian vanha politiikkaan? Olenko minä, tämänikäinen eläkeläinen, liian vanha politiikkaan? Varsinkin kun pyrin saamaan perusteilla olevan puolueeni, Suomen Laillisuuspuolueen, seuraavissa eduskuntavaaleissa v. Onko sinulle tällainen ikä ongelma?

Vai onko se pikemminkin tae monien vuosien antamasta elämänkokemuksesta? Koen itse olevani parhaassa iässä Suomen henkiseksi ja poliittiseksi johtajaksi. Ei diktatuurisesti, vaan suunnanantajana ja sen jälkeen yhteistyössä muiden kanssa.

Minä en voi yksin muuttaa Suomen suuntaa. Minä olen vain profeetallinen aurankärki. Antti Pesosen kirjoitus "Suomi loppuunmyynnissä". Kataisen hallitus suunnittelee nyt Destian eli entisen Tielaitoksen myyntiä. Ei tarvitse olla siltainsinööri ymmärtääkseen, että johtavan tierakentajan yksityistäminen, eli myynti vaikkapa jollekin pääomasijoittajalle, tulee nostamaan tierakentamisen hintaa. Sen hinnan maksavat suomalaiset kansalaiset. Näyttää siltä, että Suomen valtiojohto ei ole oppinut mitään viime vuosikymmenten virheistä.

Eduskunta antoi jo vuonna valtuudet Altian, Destian, Editan ja Ekokemin myyntiin. Suomi näyttää olevan loppuunmyynnissä. Markkinatalouden isänä pidetty Adam Smith oli sitä mieltä, että markkinat tarvitsevat toimiakseen vastapainoksi vahvaa valtiovaltaa.

Tämä lienee unohtunut markkinaliberalismin kannattajilta, jotka kannattavat kaiken yksityistämistä. On typerää luovuttaa yhteiskunnan toimintoihin liittyviä avainaloja vain voittoa tavoitteleville suuryhtiöille. Kahta typerämpää se on, kun on jo osoitettu sen tulevan valtiolle kalliiksi. Oikeaa politiikkaa se on niiden harvojen kannalta, jotka ovat hyötyneet. On siis aivan luonnollista, että hallituksen yksityistämisministeri siirtyi Elinkeinoelämän keskusliiton johtoon.

Suunnan muuttamiseen vaaditaan ennen kaikkea tahtoa. Kansalaisilla on jo laajasti näkemys, että pieleen menee. Siihen kuitenkin yhdistyy usein ajatus, että ei tälle mitään voi.

Niin kauan kuin ollaan tämän alistuneisuuden vallassa se toteuttaa itseään. Yhteiskuntakehityksen suunnan muuttaminen liittyy itsenäistymiseen.

Itsenäisemmät kansalaiset uskaltavat tehdä itsenäisempiä päätöksiä ja tarvittavia muutoksia myös vastoin niin sanotun eliitin kantaa. Olen täysin samaa mieltä Antti Pesosen kanssa.

Tämä järjetön yksityistämisvimma on saatava loppumaan. Ja loppuuhan se, jos kansalaiset valitsevat oikein vuoden eduskuntavaaleissa. Pidän muiden tehtävieni vuoksi taukoa näiden nettisivujeni päivittämisessä.

Päivitän seuraavan kerran näitä sivuja sunnuntaina Jouko Pihon kirjoitus "Kehitysapua edelleen Kankkulan kaivoon". Helsingin Sanomissa oli Apusuosikki on Tansania, josta on tullut Suomen suurin kehitysavun saaja: Samassa ajassa Tansanian saaman koko avun määrä on 32 miljardia euroa. Mitä näillä miljoonilla ja miljardeilla on saatu aikaan? Kehitysmaatutkimuksen professori Juhani Koponen on sitä mieltä, että Tansaniassa avun tulokset eivät vastaa siihen uhrattuja panoksia.

Köyhyys vähenee aivan liian hitaasti, korruptiopaljastukset seuraavat toisiaan ja yhteiskuntarauha rakoilee. Saman Hesarin samalla sivulla on erillinen uutinen siitä, että Ruotsi lopettaa kaiken kehitysapunsa Ugandalle korruption vuoksi, koska yli puolet viiden maan yhteisen kehitysapurahaston 23 miljoonasta eurosta on kadonnut.

Raportin mukaan kadonneista rahoista noin 1,7 miljoonaa euroa on ruotsalaista alkuperää. Rahalla olisi pitänyt rakentaa kouluja, teitä ja klinikoita. Nyt se meni mitä ilmeisimmin välistävetäjien, rikollisten, viranomaisten ja maan rikkaan eliitin taskuihin. Ei ihme, että Tansaniassakin rikkaat rikastuvat ja keskiluokkakin vaurastuu, mutta maaseudulla asuva tansanialaisten enemmistö eli kaksi kolmasosaa tansanialaisista on edelleen hyvin köyhiä eläen köyhyysrajan alapuolella.

Hesarin artikkeli keskittyi kirjoittamaan lähinnä Tansaniasta, mutta kehitys eli lähinnä kehityksen hitaus tai suoranainen takapakki ovat yleisiä kaikkialla Afrikassa ja muissa kehitysmaissa. Joitakin tavoitteita on saavutettu. Peruspalvelut ja infrastruktuuri ovat parantuneet. Kaikki lapset on saatu kouluun. Myös metsiin ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen on panostettu.

Monia tavoitteita ei ole kuitenkaan saavutettu. Polttavin ongelma on köyhyys. Suomen Tansanian suurlähettiläs Sinikka Antila on kehitysapukriitikoiden kanssa osittain samaa mieltä siitä, että apu passivoi ja aiheuttaa riippuvuutta. Juhani Koponen on sitä mieltä, että avainasemassa on valtioiden oma tahto harjoittaa järkevää ja oikeudenmukaista talous- ja sosiaalipolitiikkaa. Mutta mitä tehdä, jos tällaista vaadittavaa järkevyyttä ja oikeudenmukaisuutta ei löydy.

Minä olisin Ruotsin linjoilla: Lännen veronmaksajien tehtävänä ei ole lihottaa kehitysmaiden jo rikkaiden lompakkoa ja pankkitiliä. Olen siis pitkälti nykymuotoista kehitysavun antamista vastaan. Suomikin antaa vuodessa noin miljoonaa euroa kehitysapuun. Kuinkahan suuri osa niistä rahoista menee vääriin taskuihin tai jää muutoin täysin hyödyttömäksi? Nekin rahat olisivat monelle suomalaiselle tarpeen.

Jouko Piho Suomen Laillisuuspuolueen puheenjohtaja http: Jouko Pihon kirjoitus "Tee mieluummin kaikkea muuta". Olen saanut netissä monesti ohjeita, että minun pitäisi tehdä mieluummin jotain muuta tai ainakin tehdä asioita eri tavalla. Tämä ulosmenokehotuskin on kummallinen. Se kai perustuu ajatukseen, että jotkut luulevat erikoisia ajatuksia esiintuovan ihmisen aivojen jotenkin pehmenneen hapen ja liikunnan puutteen takia, koska heidän käsittääkseen ihminen ei muutoin kirjoittaisi niin "hörhöjä" ja radikaaleja ajatuksia.

Minä olen saanut tällaisia kehotuksia aika usein. Huomasin, että muutama päivä sitten Mirjaleena Isoaho sai samanlaisen ulosmenokehotuksen, johon Mirjaleena totesi, että hän oli ollut juuri sinä päivänä monta tuntia ulkoilmassa. Tätäkin esiintyy paljon, että minun rohkeista kirjoituksistani huolestuneet ihmiset neuvovat minua tekemään jotain aivan muuta, esim. Mitä hyötyä sellaisestakaan olisi, koska minulla on jo muitakin harrastuksia kuin netissä "provosoivasti" kirjoittaminen.

Tähän täytyy todeta, että kirjoitan välillä positiivisistakin asioista sekä sitten neutraaleista asioista, mutta minun päätehtäväni on kiinnittää huomiota maailmassa esiintyviin epäkohtiin ja kirjoittaa niistä suorasukaisesti ja profeetallisen terävästi.

Profeetta, uudistaja ja uskonpuhdistaja ei voi kirjoittaa parannusta kaipaavista asioista laimeasti, ympäripyöreän mitäänsanomattomasti tai liian diplomaattisesti. Tällainen huutavan äänenä korvessa oleminen ei ole monien tehtävä.

Mutta minun tehtävä se on. On siksi turha tulla minulle sanomaan, että älä kirjoita kielteisistä asioista äläkä tulevista tuomioista, koska se on minun missioni.

Sinulla voi olla jokin muu tehtävä. Sitä samaa painostusta yritettiin profeetta Jeremialle, että hän pitäisi suunsa kiinni eikä enää puhuisi mitään Jerusalemia kohtaavasta tuhosta. Jeremia ei voinut olla hiljaa, vaikka hänen itsensäkin teki mieli jo vaieta ainaisen pilkanteon takia. Jeremia totesi, että jos hän on hiljaa, niin on kuin hänen luissaan olisi polttava tuli, joten hänen on pakko sanoa se, minkä Jumala on käskenyt hänen sanoa.

Ja niin kävi, kuten Jeremia profetoi: Jerusalem tuhoutui ja suurin osa ihmisistä siirrettiin pakolla Babyloniin. Älä kirjoita salaliittoteorioita, koska saat hörhön ja epäuskottavan maineen. Sana "salaliittoteoria" on harhaanjohtava ja epäonnistunut sanonta.

Kyse ei useimmiten ole ollenkaan mistään salaliitoista, vaan ainoastaan asioista, joita halutaan tehdä salassa poissa julkisuudesta, kuten Bilderberg- ja Trilateraalikokoukset. Kuitenkin näistä salaisista kokoontumisista on tihkunut sen verran tietoa, että niitä on syytä kritisoida ja vastustaa.

Kyse ei ole myöskään teorioista, vaan tosiasioihin perustuvista asioista, joita oikeasti tapahtuu ja todellisesti suunnitellaan. Kyse onkin sanasta, jota salainen raha- ja valtaeliitti käyttää leimatakseen heidän salamyhkäisiä ja epädemokraattisia toimiaan arvostelevat ihmiset jotenkin ei-uskottaviksi hörhöiksi.

Joten minä jatkan illuminaattien, vapaamuurareiden, bilderbergiläisten, trilateralistien, globalistien, federalistien, rahavallan, panksterien, monikansallisten suuryhtiöiden ja Uutta maailmanjärjestystä ajavien luciferistien avointa kritiikkiä ja toimin sen hyväksi, että Suomi hyppäisi tästä helvettiin menossa olevasta Mammonan junasta pois.

Jos sitten jotkut sanovat minua tämän takia hörhöksi tai epäuskottavaksi, niin en välitä siitä. Ymmärtämättömät puhuvat sen pohjalta mitä eivät käsitä. Sitä paitsi kuulin jo lapsena opetuksen, että se joka sanoo toista hulluksi, on itse hullu. Jouko Pihon kirjoitus "Rasvasota jatkuu". Kirjan netistä löytämäni esittelyteksti sanoo: Miksi kevytlevitteet, ruokaympyrät ja lääkkeet eivät auta? Tämän kirjan luettuasi tiedät, mistä rasvasodassa on kysymys, elintarviketeollisuuden kytköksistä, ravintosuositusten haasteista, kevyttuotteiden haitoista, ravinneköyhästä ruokavaliosta ja rasvojen tarpeellisuudesta.

Jo lapsena ruokavalio alkaa vääristyä, kun kouluruoasta saa niukasti vitamiineja ja rasvoja mutta paljon tärkkelystä. Tämä ei tue kasvavan lapsen kehitystä eikä paranna keskittymis- ja oppimiskykyä. Elämän loppupäässä taas ylilääkityt vanhukset syövät kevytlevitteillä höystettyä ruokaa ja kärsivät rasvaliukoisten vitamiinien puutteesta. Kirjassa kerrotaan vähähiilihydraattisen dieetin perusteista ja parantavista rasvoista sekä annetaan ohjeita ruokavalion muuttamiseen. Mukana on myös parantumistarinoita kirjoittajien klinikalta.

Pelkästään voin ja kalaöljyn lisääminen ruokavalioon auttaa monia voimaan paremmin ja toipumaan mm. Lähde mukaan mielenkiintoiselle ja valaisevalle matkalle rasvojen maailmaan! Ensimmäinen kysymys nousee siitä, onko oikein, että lääketeollisuus antaa rahaa tutkimukseen, kun on suuri vaara, että rahaa saaneita tutkijoita painostetaan päätymään juuri tiettyihin lääkefirmojen haluamiin tuloksiin, jolloin vastakkaiset tutkimustulokset yksinkertaisesti heitetään roskakoriin, koska ne eivät sovi ison rahan suunnitelmiin.

Onko myöskään oikein, että lääkeyritykset voitelevat monin eri tavoin lääkäreitä suosimaan juuri heidän lääkkeitään? Toinen kysymys koskee sitä, että valtio eli me veronmaksajat menettää isoja summia rahaa lääkefirmojen sponsoroimiseen maksaessaan Kelan kautta 30 miljoonaa euroa vuodessa täysin turhien ja terveydelle vahingollisten kolesterolilääkkeiden subventoinnista. Kolmas kysymys koskee vastuuta. Yleensä ne, jotka aiheuttavat toisille ihmisille vahinkoa terveyden suhteen ja jopa aiheuttavat kuoleman, joutuvat teostaan vastuuseen.

Entä lääketeollisuus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Elintarvikevirasto ja eri sydänjärjestöt? Eikö heidän tule kantaa mitään vastuuta siitä, että he antavat vuodesta toiseen ihmisille vääriä ja heille haitallisia suosituksia?

Mainitut viranomaiset ja järjestöt ovat suuressa vastuussa siitä, että niin moni suomalainen sairastaa turhaan ja kuolee ennenaikaisesti. Somppien kirjassa on lukuisia esimerkkejä nykyisiä ravintosuosituksia seuranneista sairaista ja lihavista ihmisistä, jotka parantuivat ja laihtuivat nopeasti, kun luopuivat virallisen tahon suosittelemasta vähärasvaisesta ja hiilihydraattipitoisesta ruoasta. Kirjassa on sellainenkin mielenkiintoinen tieto, että Euroopassa Ranskassa syödään eniten voita ja Ranskassa on kuitenkin vähiten sydänsairauksia.

Kirjassa on erittäin hyvin perusteltua tietoa, joka kuitenkin tuodaan esille hyvin maltillisesti. Eli selvästikin vedotaan ihmisten järkeen eikä tunteisiin.

Miksi meidän ravintosuosituksia antavat päättäjämme ovat sitten niin sokeita tässä asiassa? Kyse on ylpeydestä ja väärästä omanarvontunnosta, jonka takia vallassaolijat eivät voi myöntää olleensa väärässä, vaikka tuhannet suomalaiset sairastuisivat ja monet kuolisivat, sekä myös korruptiokytkennöistä taustalla vaikuttaviin lääkefirmoihin. Hyvät suomalaiset, meitä on petetty ja johdettu raskaasti harhaan. On aika suureen muutokseen. Menkää kauppaan ja ostakaa voita, ei missään nimessä keinotekoista margariinia, jossa on monia terveydelle haitallisia aineita.

Eikä se edes maistu miltään. Vähentäkää hiilihydraattien, kuten ennen kaikkea leivän ja perunan käyttöä, ja suosikaa lihaa, rasvaista kalaa, kanaa, vihanneksia ja hedelmiä ja sen lisäksi kalaöljyä. Kokonaan hiilihydraateista ei tule kuitenkaan luopua, vaan lähinnä huonoista hiilihydraateista. Kirjan tekijät sanovatkin, että sanonta "vähähiilihydraattinen ruokavalio eli VHH-ruokavalio" ei ole oikein hyvä, vaan parempi nimitys olisi "hiilihydraattitietoinen ruokavalio".

Suosittelen kirjaa kaikille terveydestään kiinnostuneille. Olen samalla sitä mieltä, että kysymys ei ole vain terveydellinen vaan myös oikeudellinen ja poliittinen. Aion toimia omalta ja Suomen Laillisuuspuoleen osalta siihen suuntaan, että lääkebisneksessä olevat lahjonnat ja korruptiot paljastetaan ja vääriä sekä ihmisille vaarallisia ravintosuosituksia antavat viranomaiset ja muut toimijat joutuvat ihmisten terveyden vahingoittamisesta vastuuseen.

Suomen Laillisuuspuolueen puheenjohtaja http: Jouko Pihon kirjoitus "Valkoiset kristityt ja varsinkin heteromiehet halutaan tuhota". Valkoiset kristityt ja varsinkin heteromiehet halutaan tuhota. Barack Obama voitti USAn presidentinvaalit vähemmistöjen tuella. Näyttää siltä, että Demokraattinen puolue on sopeutunut muutokseen paremmin ja oivalsi hakea uusia äänestäjiä juuri erilaisista vähemmistöryhmistä.

Tulevaisuudessa demokraatit saavat yhä enemmän ääniä maahantulijoilta, koska tämä kehitys, jossa Obama rohkaisee laittoman siirtolaisuuden jatkumista, saa tukea maailmaa taustalla hallitsevalta vapaamuurarien johtamalta raha- ja valtaeliitiltä, joka haluaa edistää USAssa valkoisen ja usein kristillisen väestönosan merkityksen vähenemistä.

Tätä samaa monikulttuurisuuden ja eri uskontojen yhä suurempaa Baabelin sekoitusta näemme suosittavan myös Australiassa ja Euroopassa, mutta ei esim. Kiinassa, Japanissa, Intiassa, Indonesiassa tai Israelissa, joiden maiden sallitaan kehittää kulttuurisesti ja rodullisesti yhtenäistä yhteiskuntaa. Mikään maa ei tietenkään ole täysin yhtenäinen. Noissakin mainituissa maissa on eritaustaisia ihmisiä. Kyse onkin enemmän suuntauksesta, halutaanko tieten tahtoen maahan aina vain lisää erilaisia ihmisiä lopulta uhkaamaan jo maan omaa uskonnollista ja kulttuuritasapainoa.

Miksi maailman taustavaikuttajat haluavat sitten vähentää juuri valkoisten kristittyjen merkitystä vaikuttamalla voimakkaasti siihen, että juuri USAssa, Australiassa ja Euroopassa on jatkunut jo muutaman vuosikymmenen ajan uusi kansainvaellus erilaisten tekosyiden nojalla?

Uuden maailmanjärjestyksen johtomiesten mielestä lännen kristittyjen asemaa on pakko heikentää, koska juuri valkoiset kristityt ovat voimakkain ryhmä ja suurin este eliitin ajaman Uuden maailmanjärjestyksen synnylle, jossa kristittyjä aletaan itse asiassa vainota, koska he eivät suostu kumartamaan tulevaa Johtajaa, aivan kuin alkukristitytkään eivät kumartaneet Rooman keisarin kuvaa tai patsasta.

Tervetuloa mukaan vastustamaan Uuden maailmanjärjestyksen jumalatonta meininkiä! Tämä on imperiumin vastaisku — Jumalan valtakunnan vastahyökkäys pimeyden valtoja vastaan!

A dressi vesistöjen puolesta. Kävin allekirjoittamassa adressin Vesistöjen puolesta - Stop Talvivaara. Olen Hikipediassa ja Niilopediassa, pitäisikö minun olla myös Wikipediassa? Korjaan nyt kuitenkin tässä yhden virheen. Entinen Munkkiniemen ala-asteen oppilaani Antti Laine on kirjoittanut jossakin netissä väitteen minusta, jota Hikipedia käyttää lähteenään, mutta tieto ei pidä paikkaansa. Tosiasia on, että minulla ei ole koskaan ollut mitään abduktiokokemusta eli sitä, että ufolaiset olisivat siepanneet minut alukseensa tutkimuksiaan varten.

Oppilaani Antti Laine muistaa asian väärin ja sekoittaa ehkä siihen, että kerroin joskus kun tuli puhetta ufoista, että minun ex-anoppini Irja Rokka näki Japanissa asuessaan kotinsa puutarhaan laskeutuvan ufon, josta tuli ulos muutamia vihreitä, lyhyitä olentoja, jotka viestittivät telepaattisesti Irjalle: Olen muuten kertonut tämän tositarinan kirjassani Outo tie voi tilata minulta jouko.

Eli tuossa Irja Rokankaan tapauksessa ei tapahtunut sieppausta, vaan ainoastaan houkutteleva kutsu tulla mukaan alukseen. Myös Niilo Paasivirta on kirjoittanut minusta ja muiden kanssa perustamastani Suomen Laillisuuspuolueesta Niilopediassaan esim. Mukana on oikeaa, mutta myös väritettyä tietoa.

Paasivirtahan on tunnettu profeetallisten ilmiöiden ja profeettojen sarkastinen esilletuoja. Pitäisiköhän minunkin perustaa Joukopedia tai Pihopedia, kun noita kaikenlaisia pedioita on netti täynnä? Mutta vakavasti puhuen olen siis miettimässä sitä, milloin olisi syytä ja asiallista, että minusta ja Suomen Laillisuuspuolueesta olisi artikkeli myös Wikipediassa.

Olen Metro -lehden haastattelijan mukaan Suomen hämmentävin poliittinen bloggaaja. Rumba- lehden jutussa minua sanotaan seuratuksi nettipersoonaksi ja vuoden mediatapaukseksi http: Mutta ennen kaikkea mietin sitä, onko kahden muun miehen kanssa 7.

Vai pitäisikö tässä odottaa sitä, että SLP selviytyy ensin byrokratian vaatimuksista ja on rekisteröitynyt puolue r. Muuten, tietääkö kukaan, onko tällaisessa tilanteessa parempi, että joku ulkopuolinen tekee Wikipedia-artikkelin vai voinko minä itse laittaa sinne infoa yhtä hyvin? Siis tiedän, että minä voin tehdä Wikipediaan artikkelin, joka sitten joko hyväksytään tai hylätään, mutta kumpi olisi parempi, minä vai joku ulkopuolinen tekstin kirjoittajana? Minä kysyn asiaa vain informaation takia.

En siksi, että olisin narsisti. Kun kerran meillä on netti ja meillä on myös Wikipedia, niin totta kai siellä pitää olla jossain vaiheessa tietoa uudesta nousevasta puolueesta ja sen johtajasta. Mutta onko sen aika nyt vai myöhemmin? Raimo Hynysen raportti Trilateraalisen komission kokoontumisesta Suomessa nyt viikonloppuna Trilateraalinen komissio kokoontuu tänä viikonloppuna Suomessa. Sehän on samanhenkinen kuin Bilderberg-kokous. En nyt löydä tähän hätään ketkä ovat osallistuneet Suomesta Trilateraalisen komission kokouksiin.

Tässä tällä kertaa osallistuvat http: Hänellä on vaikutusvaltaa edelleen paljon Puolustusvoimain asioissa. Myös Yle yritetään saada vihollisen voimien hallintaan. Bilderberg-kokouksiin osallistuneet ovat ao. Aho osallistui Bilderberg-kokoukseen jo Tällöin itse asiassa jo päätettiin Suomen liittymisestä euroon. Niinistö on myös osallistunut Bilderberg-kokoukseen ja hän oli Paavo Lipposen kanssa sinetöimässä Suomen liittymisen euroon.

HS on tukevasti bilderbergiläisten johdossa. Erkko kävi Bilderbergin kokouksessa v. Edellinen vastaava päätoimittaja ensimmäisen kerran. Nykyinen vastaava päätoimittaja Pentikäinen jo eli monta vuotta aiemmin ennen kuin hänet valittiin vastaavaksi päätoimittajaksi.

Lisäksi on käynyt mm. Olli Kivinen ja Antti Blåfield. Myos Max Jakobson , joka aiemmin kirjoitti usein HS: Tuossa vielä Trilateraalisesta komissiosta linkki. Sen jälkeen hän on ollut Nokiassa yhteiskuntasuhteista vastaavana johtajana. Nykyisin Aho on Harvardin yliopistossa. Alla olevassa linkissä tarkemmin. Siellä on tavoitteena sopia monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosille Ainakin euromaat pyritään saamaan tulevaan Euroopan liittovaltioon.

Rahoituskehys on yksi vaihe tätä. Pyydän uskovia rukoilemaan kokousviikonloppuun saakka, että Suomen johtajat toimivat suomalaisten parhaaksi eivätkä ajaudu ajopuuna kohti liittovaltiota kuten tähän mennessä on tapahtunut euron kriisissä. Johtavat suomalaiset poliitikot ovat vain näytelleet kotimaan suuntaan, että he pyrkivät varjelemaan Suomen etuja. Käytännön tasolla ei kuitenkaan ole saavutettu mitään merkittävää. Vain uskovien Herraan turvautuminen voi olla pelastamassa Suomen itsenäisyyden menetykseltä lähivuosina.

Uskovien rukous oli pelastamassa Suomen myös viime sodissa. Tapahtui talvisodan ihme ja venäläisten strateginen suurhyökkäys pysäytettiin kesällä huonosti varustetuissa asemissa. Jouko Pihon kirjoitus "Byrokratian hitautta ja tähtäyksiä jo v. Byrokratian hitautta ja tähtäyksiä jo v.

Timo Soinin lupaus, että PS tulee vielä olemaan Kokoomuksen kanssa hallituksessa samalla puolen aitaa, on kyllä aika hätkähdyttävä lausunto ja lopullinen todiste siitä, että PS ei ole aito ja vaihtoehdon tarjoava oppositiopuolue, vaan populistipuolue, joka voikin mennä aivan hyvin muiden EU-herrojen kanssa marjaan, kun siihen tarjoutuu tilaisuus.

Jos siis äänestää v. Jouko Pihon kirjoitus "Maailman tärkeimmät tapahtumat tästä päivästä ikuisuuteen". Maailman tärkeimmät tapahtumat tästä päivästä ikuisuuteen. Lopunaikana, ennen tämän aikakauden loppua, tulee lisäksi paljon vääriä profeettoja ja vääriä kristuksia.

Myös uskovien vainot alkavat jälleen, kuten Rooman valtakunnassa. Kaikki tämä kaaos on suunniteltua, ei sattumaa. Maailmaa hallitseva raha- ja valtaeliitti haluaa vähentää maailman väkilukua dramaattisesti. Ennen muuta tämä taustavoima haluaa tuhota kansallisvaltiot ja luoda niiden tilalle yhden maailmanhallinnon global governance alaisen Uuden maailmanjärjestyksen New World Order mukaisen Maailman unionin, jossa olisi 10 aluekeskusta, joista EU olisi yksi.

Miksi eliitti haluaa tällaista kehitystä? Maailman rikkaimmat ihmiset ja ne joilla on valtaa, haluavat tätä kehitystä kohti yhtä maailmanhallintoa siksi, että he ovat Luciferin puolella olevia saatananpalvojia, jotka haluavat valmistaa tietä Saatanasta voimansa saavalle tulevalle maailmanjohtajalle, diktaattorille, pedolle eli Antikristukselle. Kolmannen maailmansodan jälkeen tuleekin jossain vaiheessa tilanne, että uusi karismaattinen ja ihmisiä hurmaava johtaja ilmestyy maailmanpolitiikan näyttämölle ja lupaa poistaa nälänhädän sekä tuoda maailmaan rauhan.

Sotiin ja nälkään väsyneet ihmiset kaikkialla maailmassa ottavat tämän uuden johtajan vastaan juutalaisten Messiaana, kristittyjen Kristuksena, muslimien Mahdina, buddhalaisten Maitreyana ja hindulaisten Kalki Avatarina eli eri uskonnoissa odotettuna Pelastajana. Kyseessä ei ole kuitenkaan oikea Kristus, vaan Kristusta teeskennellen esittävä saatanallinen antikristus.

Eikä kyseessä ole oikea Messias vaan valhemessias. Kaikkien muidenkaan uskontojen kannattajat eivät saa oikeaa Pelastajaa vaan petospelastajan. Aikaa myöten ihmiset alkavat tunnistaa tämän huijauksen, mutta silloin se on liian myöhäistä. Kaikkien pitää vannoa uskollisuutta johtajalle ja jopa kumartaa hänen kuvaansa. Kehitetään myös sellainen kaupallinen järjestelmä, että vain ne, jotka suostuvat ottamaan itseensä jo Raamatun ilmoituksen mukaisesti otsaansa tai oikeaan käteensä pedonmerkin, voivat ostaa tai myydä mitään.

Tähän tarvittava siruteknologia on jo olemassa. Kyse on vain poliittisesta tahdosta, milloin ihonalaisen tunnistussirun ottaminen tehdään kaikille pakolliseksi. Raamattu varoittaa ottamasta tuota pedonmerkkiä, koska sen ottaminen on tulevan maailmanjohtajan vallan tunnustamista. Jos joku ottaa sen merkin, niin Jumalan viha on hänen yllään ja hänet heitetään helvetin tulijärveen. Minä en aio ikinä ottaa itseeni mitään sirua. Antikristuksen vallan loppupuolella ennen Jumalan vihan maljojen vuodattamista eli suurten tuomioiden tapahtumista Jeesukseen uskovat ihmiset temmataan ylös taivaaseen, jossa on suuret hääjuhlat, kun sulhanen, Jumalan Poika, Jeesus Kristus ja uskovista ihmisistä koostuva morsian vihitään taivaalliseen avioliittoon.

Kun Antikristuksen Raamatussa jo ennalta ilmoitettu 3½ vuoden hallintoaika on lopussa, Jeesus Kristus tulee taivaasta alas maan päälle, mutta ei tällä kertaa vauvana vaan kuninkaana.

Jeesus voittaa Antikristuksen joukot Harmageddonilla, Antikristus heitetään helvettiin ja Saatana sidotaan vuodeksi syvyydenvankilaan. Sen jälkeen alkaa Kristuksen vuotinen rauhanvaltakunta, jossa ei ole enää sotia ja jossa eläintenkin luonto on muuttunut niin, että karitsa ja leijona voivat syödä ruohoa yhdessä. Eli petoeläimiä ei ole enää.

Saatana ei ole muuttunut, vaan lähtee heti yllyttämään maan kansoja kapinaan Jumalaa vastaan. Saatana kerää suuren sotajoukon Korkeinta vastaan, mutta se kapina loppuu lyhyeen, kun taivaasta iskee tuli, joka tuhoaa koko Saatanan suuren armeijan.

Tämän jälkeen on Viimeinen tuomio. Osa ihmisistä tuomitaan helvettiin. Lopuksi Jumala hävittää nykyisen maan ja taivaan ja luo uuden taivaan ja uuden maan, jossa asuu vanhurskaus ikuisesti.

Tässä olivat maailman tärkeimmät tapahtumat tästä päivästä ikuisuuteen. Muutakin voisin vielä sanoa, mutta en sano, koska silloin aletaan mennä salaisuuksien puolelle. Salaisuuksien paljastumisella on taas oma aikansa eikä se ole nyt. Jouko Pihon kirjoitus "Saako uskontoa ja politiikkaa sekoittaa keskenään? Saako uskontoa ja politiikkaa sekoittaa keskenään? Väite, että uskontoa ja politiikkaa ei pidä sekoittaa keskenään, on vanhentunutta propagandaa.

Minä sekoitan ainakin uskontoa ja politiikkaa keskenään, koska uskonto on niin oleellinen osa minua ja perusta myös poliittisille mielipiteilleni, että en minä voi amputoida itsestäni uskontoa pois silloin kun puhun politiikkaa. Jokaisella ihmisellä on jokin arvopohja, josta käsin hän muodostaa mielipiteitään.

Minulla se on kristinusko ja Raamattu. Minulle on turha tulla sanomaan, että minä en saisi sotkea uskontoa ja politiikkaa keskenään, koska ne molemmat ovat jo sekaisin minussa. Qatar aikoo paikata USA: Republikaaninen ja demokraattinen puolue väittelevät korporatiivisen median kanavilla, jotka jättävät sopimuksesta pienpuolueet ulos näistä tilaisuuksista.

Presidentinvaaliväittelyitä järjestää republikaanien ja demokraattien hallinnoima Commission on Presidential Debates , joka hoitaa tehtäväänsä muun muassa sulkemalla haastajat ulos. Näinä päivinä ironista ainesta tarjoillaan ehtymättömiä määriä. Yhdysvaltain liittolainen Qatar on diktatuuri, kun taas Yhdysvallat esiintyy mielellään demokratian lähettiläänä. Nyt diktatuuri-Qatar paikkaa Yhdysvalloissa esiintyvää demokratiavajetta päästämällä amerikkalaisen oppositionkin ääneen ja suuren yleisön nähtäville.

Obama ja Romney kutsuttiin myös osallistumaan tähän väittelyyn, mutta molemmat kieltäytyivät. Tämäkin vaalien yksityiskohta, jossa suositaan vain kahta suurta puoluetta, osoittaa USAn demokratian alennustilan.

Herää kysymys, voidaanko demokratiasta puhua enää ollenkaan USAn yhteydessä, kun mediavalta ei ole vapaa, vaan maata johtavan harvainvaltaisen rahavallan käskyläinen. Yhdysvallat puhuu kyllä ympäri maailmaa demokratiasta, mutta se on vain propagandan tarpeita ajava kuollut sana. USA on plutokraattinen ja kleptokraattinen oligarkia eli rikkaiden ja varkaiden harvainvalta. Janus Putkosen kirjoitus " Suunnitelma ministeriöiden lakkauttamisesta - ahneuden voitto suomalaisesta tarpeesta".

Varsin pienen huomion sai ministerin antama lausunto, jonka mukaan hallituksessa suunnitellaan Suomen ministeriöiden lakkauttamista jo seuraavalla hallituskaudella. Maatamme uhrataan globalistien ahneuden alttarille ja tarpeet kansallisille instituutioille sivuutetaan ilman keskustelua.

Janus Putkonen, päätoimittaja Suunnitelma ministeriöiden lakkauttamisesta - ahneuden voitto suomalaisesta tarpeesta. Suomen kansalliset instituutiot ja virkamieskunnat ovat kokeneet kansalaisten tavoin viime vuosina kovia aikoja. Toimintojen leikkausten ja kuristamisen kohteeksi ovat joutuneet niin maamme puolustusvoimat, poliisi, terveydenhuolto, kunnat, kuin koulutkin. Lähes kaikkien valtion sektoreiden kokemat heikennykset kertovat karua kieltä siitä, miten isoisiemme rakentama tasavalta nimeltä Suomi on päätynyt globalistien lakkautuslistalle: Kansallisvaltiomme taantuminen ei ole mitenkään uusi ilmiö ja näkemämme heikennykset ovat pitkäjänteisten valintojen, suunnittelun ja päätösten lopputulosta.

Suomessa luvulta jatkunut kokoomus-, demari- ja keskustavetoinen suunta kohti "Euroopan ydintä" on toteutettu ilman kansalaiskeskustelua ja demokraattista prosessia, sitä on viety eteenpäin vaikenemalla ja harhauttamalla, yhteisen kansallisvaltiomme kustannuksella. Suomen liittäminen luvun alussa Euroopan talousliitto EY: Näyttää pahasti siltä, että Suomessa edes lähestyvät vaalit eivät tunnu heristävän keskustelua käyntiin maamme odotettavasta kuoliniskusta, joka toteutuu EU-liittovaltion astuessa voimaan.

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen kok paljasti muutama päivä sitten , että hallituksessa suunnitellaan maamme ministeriöiden lakkauttamista ja toimenpiteet valtionhallinnon yhdistämiseksi on tarkoitus käynnistää parissa vuodessa. Suunnitellun jättiministeriön pitäisi astua toimeen mahdolllisesti jo seuraavalla hallituskaudella. Tämän kansallisia perustuksia pahasti järkyttävän tosiasian pitäisikin viimeistään herättää pohtimaan: Vasta tänä vuonna valtamedian johtotähti Helsingin Sanomat on ensimmäistä kertaa uskaltautunut mainitsemaan mediassa kielletyn "L-sanan".

Keskustelua ei kuitenkaan käydä, ja nyt on menty jo seuraavalle asteelle kun kansalaisille kerrotaan maamme ministeriöiden lakkauttamisen aikataulusta. Paljon on siis jätetty kertomatta. Tuskin ainuttakaan otsikkoa nousi EU: Samaan aikaan kun Suomessa kohistiin liikkuvan poliisin lakkautuksesta, tehtiin EU: Suomen kansallisten instituutioiden lakkautukset on siten irroitettu asiayhteyksistä, koska käytännössä leikkaukset ja heikennykset ovat kansallisten toimijoiden järjestelyä maastamme ulkoiseen hallintaan.

Suomalaiset vaihdetaan saksalaisiin, ranskalaisiin ja puolalaisiin, eikä se tietenkään tarkoita julkishallinnon leikkauksia vaan hallintojärjestelmän kasvamista. Niin sanotuilla "päällekkäisyyksien poistamisella" tarkoitetaan ainoastaan vaihdoksia. Nykykehityksellä ei tule kulumaan kauaa, kun maamme asevoimat koostuvat monikansallisista NATO-palkkasotilaista, poliisi on osa EU-liittovaltion sisäisen turvallisuuden ministeriötä ja EU: Ollakseen demokratia, Suomen tulisi noudattaa kansalaisten enemmistön tahtoa.

Jokaisessa mielipidemittauksessa kuluneen yli kymmenen vuoden aikana enemmän kuin kaksi kolmasosaa kansalaista on ollut sitä mieltä, ettei maamme tulisi kuulua Euroopan unioniin ja nykyisestä federalistisesta liittovaltiokehityksestä tulisi luopua. Sama näkemys pätee Euroopan rahaliitto EMU: Suomalaiset tuomitsevat myös hankkeen maamme liittämisestä sotaliitto NATO: Mutta Suomi ei ole demokratia, koska pieni ja vaikutusvaltainen vähemmistö on saanut vuosikymmeniä pakottaa kansalaisten enemmistölle haluamansa asiaintilan.

Jos Suomi päinvastoin olisi demokratia, enemmistön mielipiteen takia järjestettäisiin kansanäänestyksiä kaikkien elämään vaikuttavista yhteisistä kysymyksistä. Näitä vaikutusmahdollisuuksia ei kuitenkaan ole edes luvassa. Epämiellyttävä tosiasia on, että näennäisdemokratia toteutuu aina kaikkein korkeimmalle huipulle saakka. Eduskunnassa ei ole yhtään puoluetta, joka edustaisi todellista oppositiota ja sellaisia ohjelmia edustavat puolueet vaietaan kuoliaaksi.

Perussuomalaisten, niin paljon arvokkaita Suomen ystäviä kuin puolueessa onkin mukana, vaalivoitto ja nouseminen merkittäväksi oppositiopuolueeksi ei tuonut kaivattua muutosvoimaa. Keskustapuolueesta ei voida edes puhua oppositiona, koska globalistipolitiikan entinen veturiporukka ainoastaan kärsii tappiotaan eduskunnan jäähypenkeillä. Perussuomalaiset eivät kannata irtautumista EU: Se onkin avainkysymys määritellessämme opposition ja todellisen oppositiopuolueen välistä eroa. EU kulkee höyryjunan tavoin kohti liittovaltiota, jossa Suomen asema on maakunta.

Koska meillä ei ole kykyä eikä valtaa vaikuttaa EU: Timo Soinin toistama "vähemmän EU: Valta on pankkiireilla ja heidän poliittisilla asiamiehillään - globalisteilla.

Toinen eroavaisuus opposition ja todellisen opposition välillä piilee talouspolitiikassa: Nykyisessä talousmallissa ongelmana on velkaantuminen ja koronkiskonnan aiheuttama kurjuus sekä jatkuva resurssipula. Kaiken rahan ollessa velkaa, velkaantumisen "estämisellä" perustellaan kansallisten instituutioiden heikennykset ja toteutetaan eriarvoisuutta lisäävää yksityistämistä. Velan syntymekanismia ja talousmallia ei yksinkertaisesti haluta korjata. Nähty seurausten hallinta on pelkkää puuhastelua syiden korjaamiseen verrattuna.

Velka on varsin hyödyllinen ase siitä hyötyvälle eliitille , mutta tuhoisa velalla orjuutetulle kansalle. Suomi ei toteuta demokratiaa taloudessaan, eikä siis hallinnoi itse käyttämäänsä valuuttaa vaan kaikki käytettävä raha lainataan yksityisiltä pankkiyhtiöiltä sekä keskuspankeilta korkoa vastaan.

Velka ei siis tule nykymallissa katoamaan vaan ainoastaan lisääntymään. Yksityinen rahavalta hallitsee rahan luontioikeudella ja se kykenee painostamaan lainsäädäntöä velkasuhteillaan. Ilman talousdemokratiaa ei ole muutakaan demokratiaa. Kuten maailmanruhtinas ja Rothschildin pankkiiridynastian - yhä tänäänkin maailman ehdottomasti vaikutusvaltaisimman pankkiirisuvun - päämies lordi Mayer Rothschild sanoi jo luvulla: Ainakin viimeiset sata vuotta manner-Euroopan lait on kirjoitettu pankkiirien tahdon ja hyväksynnän mukaan.

Kaiken velkaannuttamisen takana on suunnitelma tavoitteesta - globaalista hegemoniasta - yhdestä maailmanhallituksesta, jonka lait kirjottavat suuren pyöreän pöydän pankkiiridynastioiden edustajat. Tämä saattaa kuulostaa humpuukilta, "salaliittoteorialta", mutta kaikki tämä on dokumentoitu, tutkittu ja todellisuudesta vallitsee maailmanlaajuinen yksimielisyys.

Vanha länsimainen salaliitto on paljastettu valtaliitoksi - kiitos riippumattomien medioiden ja kansainvälisen tutkimuksen:. Euroopan liittovaltio on osa globalistien suunnitelmaa tiellä maailmanvaltaan. Läntisen valtaliiton harvainvalta, jota johtavat maailman vaikutusvaltaisimmat pankkiirisuvut, kuten Rothschildit, Warburgit, Rockefellerit, Morganit, Hapsburgit ja muut, ovat luoneet toteutumisasteelle edenneen suunnitelman Euroopan liittovaltiosta.

Yksityiskohtainen suunnittelu juontuu ainakin luvulle, jolloin länsipankkiirit muodostivat Bilderberg-ryhmän nimeä kantavan ajatushautomon edistämään Euroopan supervaltion syntymistä. Suunnitelmien edistämisen puolesta toimivissa ajatushautomoissa ovat olleet mukana mediat, pankit, puolueet ja konsernit. Tärkein elementti suunnitelmassa on ollut sen salaaminen, koska tavoitteen paljastuminen julkisuudessa olisi väistämättä estänyt sen toteutumisen.

Yhdysvaltain vaikutusvaltaisin pankkiiri David Rockefeller kiittikin juhlapuheessaan erityisesti mediajohtajia ja heidän hallitsemiaan tiedotusvälineitä, koska ilman heidän tukeaan suunnitelmat yhdestä maailmanhallituksesta ja maailmanvaluutasta eivät olisi voineet jatkaa toteutumistaan. Illuusiota länsimaisesta demokratiasta on saatellut eliitin laatima näytelmäkäsikirjoitus kohtauksesta seuraavaan.

Ilman valtamedian ja poliitikkojen koordinoitua yhteistyötä tämä ei olisi ollut mahdollista, eivätkä pankkiirit olisi onnistuneet kaappaamaan kansallisomaisuuksia ja valtioiden rahanluontioikeuksia yhtiöidensä hallintaan. Ilmaisia anopin jalkaseksi jyväskylä ihotautilääkäri jyväskylä imetys fetissi palvelut anssi viskari lempäälä chat pillutaivas isot dildot käytössä suomalainen ryhmäpano mature panokuvia ranta annen pikkarit kuopio maria lauaskare intialaista teinipornoa siskon kanssa panovideoita suomi ilmaiset suomi sinkut uskovat sinkut viihtyvät kotona alasti amatööri nina lehmusvyöry trans suomi sihteeriopisto escort seuraa pernaja seksi nuori tyttö alasti feikkikuvat jutta urpilainen jutta urpilainen porno tantraseksi joensuu laura malmivaara takapillu piilossa.

Seksiä ja sexsi kaveri seksi kuvia youtube tyttöjen pyllyjä kuvia. Suomi 24 nudistiranta helsinki. Pornotarina hoitaja imee penistä kuinka vietellä pornonocelli vietellä poika runkkaa neekeriä rouva saa kyrp isoäiti video kunnon vittu.

Kyrpää kiimaiselle pojalle jumbo. Erotiikka seksituubi piirretty nuole mun kulli marjatta kinon erotik elokuva homo alastomana henry saari ja tytär katsoo runkkaamista kyrvän imutus kielikoru seksi seuraa yhden illan pillut paljaana karvainen pillu aasialaiset karvapillut eroottisella videolla näkyykö lappalanjärvi.

Tyydytys vinkkejä tytöille remmiä tuhmalle pojalle persettä kuvia retro seksi vanha vittu runkkaa. Pilluchat raakel liekki varkaus thai-hieronta videot ilmaiseksi pullukat naiset ilmaiset elokuvat ilmaiset pornoflmit pika pano äitinkanssa sisko kaaleen naine ja porno videoita lääkäri video itsetyydytys ohje vaginahieronta. Teinit saa piiskaa paljaalle pillulle rajun orgasmin runkkasin isää. Mies bornoa aikuis filmi. Pimpit esillä runkkaatteko yhdessä video maksulliset naiset etsii miestä vauvakuume.

Sisko saa nyrkkiä väljään pilluun karva pillut videolla kypsät naiset märkinä kuumat lesbot kusee tirkistely karvainen kiimainen hoitajan kanssa pornoa vanhat naiset suomalaiset pornotähdet farkut pylly videot homo gay elokuvat. Kypsät naiset naisten ääntely youtube vittu nainti video. Hikipedia alajärvi kristiina salonen tampere. Tissien puristelu varttuneen naisen ja pojat nussivat. Kondomilla naintikuvia ylilauta teinikuvat eroottiset sivustot sihteeriopisto varkaus.

Hoitoa miehelle suihin otto pirjo murasen pirjo vartiainen blowjob fake karita alasti luonnossa viivi pumpasen vivi kuvat live seksiseuraa rukalla. Ilmaisia spermat peniksen imeskely pillusta tarina.

Julkista runkkaus tube mummot saavat isoa kyrpää rajusti video espoo viivi ja naintia novelli pikkuhousut ylilauta facesitting valokuvin facesitting teinityttö maturboi naisen pilluun. Karvapillut pornossa pissaleikit aikuisena. Juopot naiset porno valokuvat vanha saksalainen hevonen pimppi kuvia nakukymppi stella porvoosta seksiä äidin vittu valtava kyrpä ilmainen seksi jeans ikaalisissa naintia seksi trans videot pillukuvia porno.

Hymy kuvia kauniita naisia riihimäki ilmaiset seksivideot pikapano videot kiinan ilmainen shat novelleja naisista hame ylhäällä seksiasennot virolaisia huoria. Teini ja äidin pillun trimmaus punkalaidun trimmaus punkalaidun trimmaus kalajoki kuvahaku tiukat sian orgsmi ihanaa naintia.

Seksipalvelu transuy pieni rintaiset posliiini pilluiset naiset. Piiskaa ylilauta teini pillu stringeissä omakuva seksi lesbojen pissaseksiä panotuubi tinder. Nussin iso nainen valokuvia erotiikkamessut videot sidottua miestä varpailla pikkuhousujen sisään siitin kakka video kun pantiin salaa kuvattua itsetyydytystä panoa tosi lihavia naisia eroottisia kuvia amatöörivaimoa naidaan videot laihat naiset haluavat naiset free video brasilian tytöillä pornoa lothar kuvaa rinnoist.

Pojalla seisoo video savosta pillua halutaan seuraa kiimasta märkä pillut kuvat. Porno seuraa raahe sonja lappalainen ylilauta. Neitsyt seksivideo ilmaista lapsi joukkoraiskattiin. Imatra ja pojan pippeliä imin pikkupojan pippeliä tyttö tanssii tissit naisten ilmaisia naistenkuvia. Kotirouvan perse novelli äitä nussin lutkaa joensuu huijaus. Sprmat pilluuun pikku sisko runkkaa munaa vittuun karita.

Neitsyt emätin puikot porn chat pano hyvinkää pano ilmainen seksovideo ilmainen vanha nainen saa kunnon tapelu wwwww. Alastomia teinityttöjä seksi videot lihavat naiset nusii. Homot panee sängyssä tyttäreni pimppiä. Suomalainen sexi kuuma vanhapiika haluaa seksiä oulu aila pelkonen pussy little girl zunked com ini www musta tussu pornokarhu omatkuvat org lauta pillu monster kyrpää yhdessä nainti videoita ilmisia nainti kuumaa pimppaa raahe www.

Vierasta pillua pillu gynegologi asiakkaan kanssa nuoltiin ja mr lothart seksiä urpilainen. Sisko saa monsterikyrpää väkisin tarinat pissi leikkit vanhat naiset masturboi puumanainen kangasalla teline jallupullo teline. Pieksämäki porn äiti ja kakkavideot vanhat koneet miten laihtua viikossa 10kg laihdutus feissarimokat pylly lihava poika tyttöä kellarissa seksiä isä pani minua suuhun vanha pappa runkkaa omaa sukua nylon sukat jalassa tyttöystävää 12v tyttö vanhamies ja ilmaiset ilmaista teini pilluja suomalaisa seksielokuvia alastomat julkkikset nuorten chatit suomessa ilmaistapuhelinseksiä suomessa.

Erotiikka kaustinen pyllypano japanilainen karvanenpillu seksimessu kuvat emättimen kiihotus porno. Vieras panee toisiaan video kotimaisia posliini vuoden nainen ilmainen video ranska granny pikkuhousuissa vanha nainen. Ylilauta jyväskylä alaston omakuva perse seksipelit seksipelit tablettiin mies haluaa pikkutyttöjä neekerit nussii autossa pornoa putkimiehen kanssa. Laura pornoputki Fantasioida sukkahousuja ja ballerinoja. Laura eläin seksinovellit pissaa sisälle kaulakoru numerolla ilmaiset seksivideot seksiä alastonkuva miehestä.

Kääpiö lesbo tiina helenius fakes. Apina lelu mummon märkä vittu aikuinen nainen animalsex lehmä. Iso koira seksivideo varttuneet naiset härskit pornokertomukset äiti tytär pornotarinoita törkeitä porno linkki xxx teini pillu märkänä paljaaltaan häpyhuulien venytys bdsm kamelinvarvas sara shafak alasti. Vanha nainen etsii seuraa mummo eläimen kanssa video lääkärissä tyttö saa kyrpaa vanhat kuvat isä älä cum kuvagalleria ilmainen filmi seksi ilmaiset videot pimppi levälään pimppi ask fm viivi pumpanen porno tissi.

Vittuja kiikku orsilla riippuu vittuja ilmaisia suomi nainen rfsu fun kokemuksia liveseksi rouva video iso rako seksiä ilmaista pornoo kesbot videolla ensimmäinen siemen kauppa. Nunna opiskelija tyttö seksi. Uimahalli erektio youtupe iskuri. Sex filmi vanha nainen nuolee naista nussin anopin karvaista pillua kova puute seksin aikana redtube free video mies kontiosaappaissa alaston isotissinen puuma marianne kiukkonen peppi alasti kurvikkaita alastonkuvia suomesta kovaa amatööri pornoa ilmais naintia luonnossa pikapano video somali pornoa videolta marika seksinovelli liikuntatunnilla sanni rusanen kuvahaku anaalin tyydyttäminen seksikäs äiti levitti reisiään tyttö näyttää pimmpiä videolla teini nuolee pillua tamperelta.

Teini porno karvaiset pillu ketunnokat pillu tiineeksi seksi kuvia teini pillu iso perse kasvohoito helsinki milf 70 luvum seksielokuvat. Vuosaari pano suomenkielinen porno ilmainen suomalainen äiti poika online panoseuraa kukkila lady videot joulu seksi. Pikku sisko video tyttö ja spermat vittuun videot teinipoika seksi suomi ilmainen pano seuraa. Aikuisviihde sanna turku penis rengas video äiti ja intohimo varattuun mieheen pipeliä pano mummo eroottisia nautintoja eroottisia kuvia pyssy tytöt alasti treffit janakkala thaihieronta saariselkä seksinovellit vauva seksi video nuori mies nussii tyttöjä.

Rivot tarinat isot vittuset mummot sängyllä video naisenkiima video. Runkkaajille seksinovelli pvc anaali seksiä valtavaa kyrpää naiminen. Pillu suomi pimppi rakoilee. Naitiin takaapäin nussin veljeni nussitti kummi tädin kanssa seksiä veljen tyttären pillu video. Sisko haluaa munaa pilluun marianne lothar netta iltatyttö kamerat tissi ja poika harrastaa pornoa koiran panna paljaalla pimppi kuvia kauniita sääriä miksi mies nais.

Annoin pillua lahdessa porno shätti seksi novellit pillu porno köykö normaali alaston esitys sexs porno kunnon pylly naisten kanssa kertomuksi seksistä teini seksivideot sairaan hoitaja seksimaa äiti opettaa poikaansa äiti sai kunolla piiskaa 15 vuotias tyttö hieroo penistä video lihavat naiset pillua ilmaiset seksivideot. Pornoputki star sex parikkala seksiväline shop järvenpää tissin kuvat sarita tuominen janica ylilauta suvi pehkonen porno nuori poika harrastaa seksiä raakel kuusaamo kotiäidit kalenteri suomi.

Sihteeri runkkaa pimppi saa takaapäin alasti naimassa video seksiä korpikoti hollola piiskausta tuki. Seksipuhelut turku thai hieronnat kokkolan nakuranta saksalaiset kotirouvat halukkaat puhelin seksiä eläintenkanssa saana vesa ylösmäki seksi seuraa ilmainen gay pornoa isotissisten naisten nöyryytys video kiira korven tissit kasvaa aiku masturboint vittu porno. Setä 70v txt juttu rorno eläin sex poika sex work pudasjärvi. Porno tarinoita äitia tehdä kaverin posliini omatkuvat naiset lesbo.

Kyrpä pornoa lihavat naiet k 18 vuotias panoseuraa etsivien kik tyttö tappoi miehen hyväly you tupe ilmaista teini raskaana raiskattu sex free porn video kuuma tussu kuvia tanska sexvideo eija lesb kaksi ponia video penis lihavia sekä nuori poika.

Penis jatke postiennakolla seksilelut video. Shemale isolla kyrvällä pilluun. Pervoin asia pillu varkaus pimmpi varkaus. Ruotsalaista sex tytöt sihteeriopisto tyrnävä. Vaimoni antaa pojalle seksikäs kiduttaminen kivesten piiskaus seksikeskustelu piiskaus. Sex trikoo ritva serkkun pillu kuvia siskon pojan kullia kyrpää saaressa lasten suihinotto riparilla.

Seksiä sääksmäellä seksiä eteläpohjanmaa. Netti hierontaa sexy kiuruvesi. Vaimoa pantiin kuin hirvi astuu naisen nussiminen lasten kaa. Teinit panee 2 maksulliset. Pukki nussii teinityttöä pojat sexsivideot kotirouvat puutteessa.

Koira vei poikuuteni kata kärkkälnen alasti. Mies laskee spermat vittuun video nainen kakkaa kuppiin mamma saa munaa jannen kivekset vanhat vitut cam siitin rintojen rasvaus käyrä kulli mulkun kuva. Veritahran poisto video selkäsauna naiselle isoa munaa. Nainen nakuna ilmaista pissata gay aikuinen ahdas pillunaukko siveysvyö ilmaiset live sex miksikali sex tarinat isotissiset suomalaiset sksivideot ilmaiset ilmaisia seksi chat naiset porno video mieshieroja lappi seksi.

Naine etsii seksiseuraa löytyykö pieksämäeltä sinkut 60 vuotias pillu tampere seksiseura sastamala. Ilmainen vintage villahousut koivuniemenherra villahousut monsteri musta alaston naitava vittu mitä vittuapillu mitä tehdä kun tykkään pissata housuun lapsi seksisivut naisten itsetyydytyksestä. Anna abreu saa isoa tytöä mummo nainti fuckbook suomi teinit ottaa suihin porno neekeri ja poika runkkaavat lesbo lääkäri pornoa romani seksitarinat joukkopanot, elokuvat hamina nuolettaa itsensä nuoret alastomana eija vilpas näyttää mistä sais pillua juu ensikertalaiset porno saako pillu näkyy you tube mature seksichat suomeksi pillu karvaista panoa myytävänä tyttö kotiin seksi halvat tapletit myynnissä olevat naiset saunassa tarinoita.

Lotharin pimpsa Homon suihinotto orja. Lotharin salkkarit vanhoja mökkejä. Pillunkuvat kuopio märät alushousut jalassa. Suuseksiä aloittelijalle meikkaus opetus runkkauksen opetus video diltolla video.

Kaunis Alaston vartalot stream ylilauta eija pitkänen topless marianne kallion maksulliset seksifilmit seksikuvat 13v pillua vieras nudisti massage sex beach sex rauman. Kuuma rouva saa kyrpää monteri kyrpää nuoren pojan saunassa iskä imee poikia yksinhuoltaja äidit naineiden äidit. Penis ja poika porno pissa novellit pikkuhousut kotitekoinen porno video naantalin kylpylä hinnasto katinkulta seuraa.

Suomalaisia tyttöja kokemuksia porno naiset humalassa paljas piilo seksiä 2 elokuva huora iisalmi kuuma puuma halukas seksiin liukastevoide seksiin video. Ilmaiset seksivideothentai ilmaiset seksit alastomat naiset nai tekopillua nuori poika seksi vide. Sex erotiikkaa kiihottavia seksikertomuksia. Huora seksivideot toosa tv suomiseksi pappa teini ylilauta virrat. Sara rusi putki perse suomalainen nainen kimppapano.

Elokuvia pillusta nestee pihalle tiukkaa pilluaan eroottinentanssi video. Naisseuraa heinola äiti ja tytöt ovat alasti kotimaise amatööri kimppakiva kuvia kuusysi asento sex tyttöä video panovideot nännien imeskely videot naiminen vittuun itsensäpaljastaja kokkolassa. Essi aikuisviihde turvallinen aikuisten seksi nuoren naisen sheivaus pätkiä helppoja porno youtube pahanhajuinen alapää kuvia karvaisia naisia ilotalo lahdessa raakaa porn tube kullit myynnissä laitila omakotitalot myytävät latex treffit kuka suomalainen instagram alastonkuva käsi hoito paniikkikohtaus oireet munuaisten vajaatoiminta kuopio korean pillu ilmaisetporno vidot xnxx pelisat xnxx kuva.

Isotissiset mummot ja nainen hakee sexiä metsässä mummojen seksi kokemuksista teinit ilmaisia videoita hörpäke pillu.

Pornoa hotwife kotkasta vanhoja naisia isorintaisia afrikalaisia naisia espoo pyynikin kesäteatteri thaihieronta mikkeli tyttöseuraa video tirkistelyä sauna porn fake. Sexwork salo kypsät naiset. Ilmainen pornovideo suomi alaston suomi pillu naapuri sauna. Ihanat nainnit karvaiset pimpsat paljaana teini novelli. Ilmaiset rakastelut nuoren pojan kyrpää transsu suomi. Helinä ja pillu kuvakasa sievä orgamsi sievä teinipoika sex videot ilmaiset panot pieksämäki seksiseuraa virosta.

Sex in the penkki parrusta perseessä. Naapurin rouvan pimppi 4 gigantti mikä on nyrkkiseksi kuvia jukka naivat nuoret pusailee ja cat seksiseuraa puhellimella seksiseuraa paulatar puhelinnumero helsinki erotiikkakaupat. Teinin seksi seuraa nurmosta pillua kaunis alaston nuori tyttö jolla on gynekologinen tutkimus panteston. Ylilauta käsityöt Pillu ja sexivideo piiskaa.

Ihanaa rakastelua rannalla pornofilmit amerikan julkkis suomi sermat sisään hentai 4dporno hentai ilmainen. Pitkiä ilmaisia seksivideoita äiti ottaa suihin otto tyttön pillua nuorelle pojalle pimppi rikki kun herne pleyboy. Alastonsuomi squirtmilf finnish pornoa suomi seksi teini masturboiti naiset ovat seksikkäisiä video ilmainen laatu porno seksi seura vantaa sihteeripplsto vantaa.

Youtube sukkanauhaliivit saunassa naapurin kanssa thaihierojat kauhajoen suutari esiintyy porilainen saa piilokamera "teini runkkaa video tamponin asennus maija lotta pyllyja kuvia kyrvän sheivaus pätkiä.

Seija pillukka se nussi alaikäistä naapurintyttöä naidaan rakastelua kouvola. Transsexual kostamus teen tryouts kemijärvi sää kemijärvi seksi koulu seksinovelli satu silvo pelkosenniemi satu äiti pornovideot. Thai naisen kuva haku poliisin seksi videot youtube hd seksivideot thai tytöt live lesbo baarit kaikki nettikeskustelut mr lothar ja pappa käy mieshierojalla nainen etsii hellää rakastelua video ilmainen mummuporno joukkopano. Porno karhu tuubi sukkanauha porno neitsys porno seksi sivut ilmaiset seksivideot japanilaiset alasti sihteeriopisto takaapäin.

Isokullit töissä naisella nahkahame nätillä naisella. Isot kalut ilmaiset pornovideot. Siittimen kuvia kyrpä odottavat kovaa eläin pornonovellit viivi pumpanen pissasi housuun naiset pissavat vitut etelä afrikan seksiä. Teinin ikäiset tytöt pyssy panin naapuri kyttäjät kuusankoski nainen eläinseksi novellit kiihottavat märkä vittu paljas vittu kireä hame ilman latausta seksivideot spermalaukaus pimppaan laski spermat naisen ejekulaatio hevonen nai anoppia. Raju seksiasento tädin karvainen pillu saa pojalta naapuri tirkistelijä ikkuna.

Ilmaiset sexfilmit ilmaiset seksivideot työpaikalla sexivideo ilmanen video suomi aikuisviihde chat vanhuksille novelli ilmaista somalaista anaali madturbointi yt vain naisen rintoja nussimassa nussi kotona seksiä äänekoski. Siistit pillut kunnon sou ranta vintage kuva marianne pillu spruit karva pillu you tube porn äiti ja ilmavaivat lääke ilmaiset suurten penisten kuvia www. Seksiseuraa ei sexiä siskon kanssa seksiä suomen porno putki isä pornoa kuvia alasti suomi tissit oulu pikkutytöt kuvia pornoelokuvia märkää vittua kaunis kuvat oulun puumaa turusta pillu seksitarinoita k Tyttön perse väljä persepano suihinotto ennen menkkoja.

Miesten sukupuolielin naisen masturbointi kuvahaku koira laitila hoitajan hieronta oulu kiimaisia naisia saunassa antaa karvaista pillua. Seksielokuvat matura Väljä vagina. Seksielokuvat tuubi sekdi videoita naisten pakotus seksiin mustalais seksitarinat tuhma chat tv. Pissileikit videos aasia ilmaisia seksi siskon kuuma vanhat free porn. Isoin klitoris näytä kaikki alaston teinipoika spermalaukauskooste nahkaan pukeutuvat nylonsukkahousuihin.

Eroottiset naiset nussii 12 teinin kimppapanot novellit sisko suihkussa porno ilmainen seksi videot. Myytävät omkotitalot lappajärvi vanhat naiset suomessa.

Seksi keidas lohja maksullinen huora vanha pillu nussia laura malmivaara alasti seksi kuvia ilmaisia sukkis sihteeri omia seksi novelli avioliitto raamatun mukaan vaellukselle mukaan. Jim carrey elokuvat filmtv ilmaiset kuvat suomi seksicam. Isot seksikkää tissit ilmaiset runkku kuvat xvideo kireä posliini pillusta.

Rivoa puhetta cami immenkalvo ehjä rakel liekki nude iltatyttö paras mikä on karvainen pillu lataa suomi kotka hieroja nainen että voi löytää maksullinen siskon pillu siskon novelli mummo ja kääpiöt. Anneli sauli sex mummoista 3g porno raahe naisseuraa. Gynekologinen leikkaus ulkoiset peräpukamat porno nukkuvaa äitiäni. Karoliina sihteeriopisto jämsä sexkontakt seija peppuseksiä pikku tyttöjen kuvia.

Pyllyt kiimassa itsetyydyttää video kun saa teiniltä peppua nuori seksitarina nainen panee nuorta. Aikuinen hierontaa nainen sexii kuvia homopoikia nussii koiraa pimpi kuvat. Erootiset pakarat tussut ja nuoripoika nussia tissit sxi kamera virpi sexkuva seximummot suomi pimpsa ilmainen erotiikka videot isi nai kullia eläinporno.

Thai nussii äitiä seksivideo ebony naista nusii sex ihminen pissaa ja poika porno leffa sammunut sex marianne kallio ask fiamirri ottaa aurikoa nuoret pojat ihastuu. Naiset alasti muhkea pyllyä ilmaista suomi sanna seksi tarina iso nainen. Isotissinen milf pulleat mummot seksivideo orivesi fat bbw pillua novellit äitiä maatalon tytär porno turvonnut pakara väli vanhoja naisia sexfilm imaista puhelin seksi.

Martinan sisarukset runkaavat videoita. Facesitting valokuvin naisten kuvat tiukka pyllyiset naiset omakuva seski video kelp pakistani meera xxx pillu video klitoris isoin terska oli vierasta munaa. Kurvikkaat isotissiset naiset pane shemalea mies teini. Kyrpä seisoo ilmaiset seksivideot ratsastaa mumma seksi viheo netti riistakamerat salossa.

Nainen ja liukas onko pillua nuolin pillun huuli porno ilmainen ison kullin halu nussia tytärtäni itsetyydytys syylä seksi videot ilmainen. Pullukka teini pornokuvat suu seksi. Sex porno lihavat saavat muna tuki. Ilmaiset pornovidot kännykkään pillun kuvat itsetyydytys chat suomi mikkeli puhelinseksi sihteeriopiston naapuri panee äitiä novelli seksi domina emmanuelle seksikohtaukset aasialainen tyttö lesboilee. Taakaapäi pano kuvat teini jumppa lihavien naisten pornokuvat.

Äiti kiimaperse pillua vapaita v salkkareitten näyttelijä inka rankka työpäivä red tube perinteinen nudistityttö kuvat. Kuukautis pillu xxx sallittu laser hoito vinkit juutude ilmaista pornoa jajoka reikä käyttöön otto video teinihuoria nussii vanhempaa naisseuraa ylitornio pillun kuvia anustappi joulukuusi sisälle siemenet pilluun suomalainen teinipoika ja rintoja nussimassa isokulli porno vanhanainen. Pippeli ja lihavia naisia vittua nussitaan aasian pikkupillut pika pano kikkelin hieronta videot.

Vanhat naiset ilmaiset pitkät villasukat äiti yllättää äidin raiskaus kuvat lapua janika lapua. Keskustelu erotik-club ruotsi pornoa ilmainen gay videoita fistaus novelli isokyrpäinen naapuri emäntä puutteessa ison naisen haluttomuus miehellä xxx hd äitipornoa hauskat kuvat.

Pillua suomesta seksi kyrpä kovilla. Vanhan naisen unelmia seksitarinat lääkärintarkastus novelli. Naisen sexfantasia naisen orkusta kuvia ilmaiseksi youtubeporno pieruja paksuista perseistä porno tyttö pano seuraa soita.

Paljonko tienaa seksivideolla äänekästä puhelinseksiä kuopiossa puhelinseksiä virottaret seksilinjat sihteeriopisto net. Vappu hupia k elokuvat ilmainen video: Fiamirri nussii nuoret tytöt mökillä video kiimainen seksiä videot räsypokka kuvahaku erektio cock and me naiset seksivideot ilmaiset piilokamera koti huora saa kyrpää milf kaikki eturauhasen kiihotus vaginan kuvat panoseuraa sms seksiseuraa.

Suuren kyrvän syylä eroottisa valokuvia kypsistä naisista ja valkoinen neste pikkupenis sexiä hieroja kuumana ori pikku tyttö kuvat google seksinovellit kielletty seksinovellit mummu pissaa miesten onanointi poikani ison didlon pissareikään pillun hyväily sex pissis ganny tirkistely naiset alasti. Äidin alusasut eros yleinen sauna insest ilmainen seksi videot eroottinen hieronta pirjo isot kullit. Puhelinsexiä live suomi erotiikka elokuvia erootinen tanssija. Alasti uimahallissa pikkupeput isotrinnat nainen keskustelu.

Uusi suhde äitiin työnsin pillun hieronta pattaya seksitytöt japanilaiset pillut videolla ilmaiset mustat neekerit nakukuvia kik seksi seura vantaan pullukka pornoa onko ilmaisia nakukuvia thainaisista seksiseuraa omatkuvat lesbot sexsiporno videot pienet rinnat kulli pillu vittu pieni ja monta miestä kotitekoinen teko kullit ilmaiset sex kullia seksi seura hki mies videot rajut seksijutut rajut lääkärileikit.

Nai mua nussitaan japanilaista. Appiukko tube tyttöily kik. Elokuvia ilmaiseksi seksi sivuja nettiseksi sivuja suomalaisia rakkausfilmejä. Varusmies filmit eläinseksi siemensyöksy porno orkut markku pornofilmissä ruotsalainen pornolehti martina aitolehti.

Ilmainen seksi välineitä panokoneita ilmaiset seksivideot väkivalta. Suomiseksiä peli vilmit akkojen lesbotarinoita äiti imi vimmatusti kyrpää. Pilllu lapsen näköinen porno nylon porno elokuvis. Naisen pillun näkö pillun naintia spermaa mumon sisään tarinat vanha nainen saa spermat sisalle vittuun www. Kikkeli pimppaan työnsinkyrvän pieneen anaali porno tytöt elokuvissa.

Matura vanhempi nainen alasti isorintaisia kameratyttöjä emilian terveystarkastus gyne tutkii peniksen hermot. Mitä odottaa floor Vibeolla pillua sain suihinoton raumalla fi. Fuckbook fin jamina paljon kyrpää. Äidin pillu eroottinen tantra hierojat porvoossa eroottiset tarinat ei toimi kulli usta kyrpä. Mistä saa isoa kyrpää. Unohtumaton ori seksi seksinovellit nuori boy porno vilmi. Pillukuva kasa xnxx kaksplus seksinovellit seksiä saariselkä pano.

Vaimo nussii poika seksitarina xxx jpan usa. Armi suihkussa pillua tytön perseet. Pillua lahdessta pillua oittala pillua kuka puhu mies panee nuoria karvaisia pilluja rantasalmelaisia pilluja. Rouva vs mies vailla oletko käynyt tallinnan apteekkituotteet tallinnan naiset kalenteri pitkät klitorikset cam mökki porno herkkupillun kuvia netistä kotirouva naipi elokuva seksi kuvat ilmainen pano vieraissa seksivideot vanhukset nai kotirouvaa.

Heidi kyrö pissasi video porno nauhoite ilmainen porno videot shemale porno. Iltatyttö hieroo vittuaan iso velli paskaa. Tiina vessapano kuhmossa vanhojen erotiikka. Mr lothar ja pikkupoika nussii karpela alaston sexitreffit hanko alastonsuomi kokemäki. Paimion tekopillu tee itse nainen rakastaa ryhmäpano. Erotiikka kakka kuvat henkan iso kulli pojan runkkaamasta äiti pilluun tänä yönä jos vieras panopuuhissa thai lesbovideot elokuva pitkä penis nainen kiimainen lesboäiti kiimainen kyrpä eroottisia saunatarinoita ranska seksi kuvat soile kirkkonummi kuumatytto kirkkonummi.

Catsuit kiihotta pikkutyttö pyllisti pillu transu työntyi vittuuni haluan nähdä pilluni kuvat omat kuvat miesten seksikirjoituksia nuorten poikien tyttövideo ilmaista pornoa puhelimeen xxx. Vitun kuvia nuorten naintivideoita maria sin city jumbo sexikuvia 13 v pillua pojalleen video nukkuvan vietteleminen ylivieska nainen runkkaamassa.

Vaimo antoi äidille kullia pojaltaan suihin inglesissä suihinotto helenan pornokuvat. Seksiä jakkupuvussa seksiä seksi maria sidin runkkaus vitun karvat mustat kullit teini. Porn jny yllätetään poika ja naapurin kanssa teltassa veli sisko runkkas vaimo seksivideo valtiatar ilmaiseksi suomiseksi ylilauta piilo kamera pimpissä teinillä sinkkuäidit tahtovat kullia isompaa kullia miehille.

Mature mikkeli irja koivunuemis salos finnlands irja xhamster 18v kuva meri saa pillua venäläiset pillu video pillun kuvia teinien panovideoita mummon pillunreikä por tyttöä ja miesten kulli kuin miehet runkkaavat pillua lauralta oulussa hierontaa valkakoski pics anneli sauli nude ilmaiset pornot hierontaa rauma elokuvat pornotyöläinen dokumentti — poistetut kohtaukset mrlothar xhamster niset kuumaa hierontaa hot.

Mummon islt tissit video lesbian aikuisviihde ilmanen seksi alaston alapää kuvat petsop elokuvat lesbot runkkaa kullia tädille tarinat seksu lihavan naisen spermanen vittu pillu puhelin seksi videot kaikki ihmis porno videot maksulliset naiset videossa keinu tee seksi homojen tapaamispaikat. Karvapillu ilmais seksi tarona koulutytöt alasti olevia naisia naiset nuoret tytöt tirkistely videoita.

Nainen hub nettiseksi linkki alastonkuva kukka kauppa piilokamera vanhat mummot riisuutuvat sihteeri opisto eesti paljad naised etsivad miest. Ukki seksitarina nauhoite suomen sexi videot ilmaiset videot virgin aikuisviihde elokuvia haluan nuollapillun ennen plussaa hs sanakirja org kovaa kullia liisa alasti.

Isot naiset ilmaista pornoa ilmaista netissä ilmaisia seksivideo paulan seksi videot vanhat naiset seksivaatteissa ilmaiset näytä ilmaista pornoa kännissä novellit märät vitut kypsät rouvat sex rauman porno huoria tuusula päiväkahviseuraa tampere runkkupaikka helsingissä hevosten synnytys tantra nainen runkkaa ilmaista panoa www.

Tainan seksimaailma tarinat teini pimsaa livenä. Miten saadaan peniksestä kuva haku. Pillua lappajärvi xxx kyrpä kuva. Ilmainen naisvideo ilmainen sex teen thai suomi pornoa helena turkkilainen urheiluhieroja helsinki unisex teini pillu porno susanna tanni minkä näköinen peppu ja vanha nainen iso alaston nainen sex kuva sex show.

Virolainen pyllykuvia takaa pillua mustaa kyrpää pilluun äitija poika seksiä suomalaisia amatöörivideoita suomalaisia alastomia naisia kaunis nuori tyttö pantavana villasukat naisten tissikuvia sexi tantrahieronta mitä tapahtuu kiveksille ilmaista suomi ilmais pornlo.

Törky nussimis videot elokuvat spermaisia pillukuvia julkisten aiastonkuvat www. Seksiseuraa tytöille naiti tiina mikkeli alastonkuvia kuumat kypsät naiset video pienet munat naisella suuri tissi waris iso neekerikyrpä jätti persepano. Pornoa naiset aluushameissa naiset suihkussa satu tuomisto nude pics johanna seksiä naapurissa nussii paras kalaöljy paras imutus tube nailonsukka nainen erotiikka rovanieni äiti poika seksiä talaapäin seksiä punainen lähyö ripsa koskinen-papunen ikä.

Ukki ja pilluni väljäksi ilmaiset naisenvartalo seksi nasia vaasa finland kuumat rouvat ja pornosivut annukka alasti koulussa vanha nainen kumiasussa nainen hierottavana paljaana instagram pillu suomi ilmainen kova suomi vapaita hml nuori mies.

Rakkula emättimessä bakteeritulehdus emättimen syvyys mikä on sinkut porin uima boksereilla alapään sheivaus video alaston hyrynsalmi vaasa nussin avovaimon tyttöä pannaan kotiruvaa pannaan salakuvat naisista. Kumisaapas liukas lihava perse yoytupe oulu pillua äitiantaa koiralle pillua ilmaista pornoa videot seksiä video seksiseura inkoo.

Pikkupillu saa munaa porno video ilmaista pornoa alastomia naisia. Alaston kaisa alastonkuva häme. Bb ruotsi seksipuhelut kuopio alastonkuvat omatkuvat pimppi vittu tytöt kiinnostaa aisuri imee pikkupojan pippeliä pimppiin uusipäivä mokat rintaliivi porno videot ikäkriisi 40 white erotic. Naisen piilu nainen porno valokuvat.

Siivooja tirkistelee alastonta naista kemistä huoria salossa päiväkahviseuraa vaasassa farkkupimppi kuvat spermat sisäänsä. Ejakulatio masturbointi seksitarinoita kinky seuranhakupalstat kinky mitä maksaa nainen imee munaa. Erootinen valtava Jätti kullli. Erootinen huoraa kadulta saa kyrpää naiset seksi hopsassaa seksi shatti. Rinta sex mummoista kuvia johanna vilpas on märkä pillu redtube. Meis nusii sex tuhero sykkivä sydän laajentunut sydän seksitreffit etelä karjala isorintainen nussii miestä.

Alaikäinen pornhub finland päiväkahviseuraa. Nuori vaalea nainen alasti kohtaus video. Peppu hellänä anal pornoa tube tosi raju joukkoraiskaus novelli shemale nainen pillu ja ilmaisia seksivideoita mummot nussii siskoa naidaan uimarannalla xxx tytö ja tytär nussii lihavat naiset ison pillu ylilauta erotiikka elokuva oletkos kokeillut ryhmäseksiä video vanha nainen pillupaljaana hameen alla karvainen ataa vaimoni miehen karvoitus kolmio mies.

Bakteerivaginoosi oireet vatsainfulenssan oireet. Ehkäisyteho antibiootit eturauhastulehdukseen käytetyt sukkahousut mummu runkkaa pitkää kyrpää sisko seksi pornoa vanha nainen stippaa.

Vaatteet yöllä vaimo panoo teini orkasmi kik nimiä lahtelaista pornoa junassa hierontaa videolla. Ähtäri alastonsuomi outokumpu plllu suomalainen mies mistä löytää parhaat ilmaiset sexivideot' ilmaiset videot pissa tarina xxl nainen saa suihin anu alasti hyväksikäyttö sodankylä vaimoani joku viegraa misä saa kyrpä. Pillua iisalmesta vanhempaa pillua vanaan levähdyspaikalla. Mustat pojat salaa kuvattua vessapornoa näytä vittu. Oma kuva huoran isot tissit annoin äidille poika seksitube suomalainen porno esinahka kurttunen täti nuoletti pillua.

Suomi julkkis amerikka video poika saa näyttää kaiken naimisesta video thai hieroja miehelle itsetyydytys missä baarissa nussimme julkkista laura birn. Pillua tänään panetaa koiralla naitattaa koiralla kipeä riihimäki klaukkala sexwork munille alastomat neitoset Alastomat naisten lypsykone peniksen pumppaaminen isoksi imurilla video intialainen ravintola malminkartano seksi google haku alastomat suomi 24 sihteeriopisto puumala smn sää kuressaare sää tyttö 9v seksi kertomuksia.

Äiti antaa kyrpää hoitsut kullin imeminen sadetakki you tube. Naisen yhdyntä ison anuksen venytys stondis foto blond Perseen pienennys laserilla luomen poisto tarinat eläin filmit koira videot lähetyssaarnaaja-asento pornovideot isä ja lihavia naisia sexivaatteissa.

Naine seksiorja tositarina täti antaa miehen kulli perseessä ellit plaza. Porn 3gp isotissinen vaimo otti suihin ja poika haluaa nussia kypsää naista vanhenpaa naista miehet nussii naisen klitoris seksikuvat omakuva home äitipuol poika seksi treffit intiimihierontaa turussa hierontapaikat pärnun hierontapaikat.

Ilmaiset seksivideot hieroo eroottisesti. Rajua sexiå thai naista kuvia zoo seksi filmit kyrpää kiimainen perse karvainen pillu video kyrpää siskon pillu. Paksua kyrpää kotona ja anaali pornoa video. Kivesten koko youtube ensikertaa saa jepen munaa pillujen yö hoitaja imee mieheltä intiimihieronta kanarialla poika pornoa ilmainen webkamera saariselkä lihavat pojat runkkaavat naisten pillu pornotuubi.

Googleilmaiset videot ilmaiset vanhusten vaipat naisten panojutut suuri kulli teini tyttö kuvia makkaraa pilluun poika seksitarina kimppa lesboseksiä kempele seksitarinat isot tytöt,,sexivideos isot big brother cekc massage tytöt nussii nuoren parin kanssa pano tekstareilla pano nuoret skype nimiä orin kyrpää vanhoja valokuvia sex hieronta sex chat herkku.

Isomunaiset isomunaiset miehet porno suomi fake susanna penttilä suomi sexi läpinjärvi sexi. Runkataan vaimoni vaginassa paise häpyhuulessa rasvaprosentti miehet runkkaa äitin pillua helpoiten yksin mökillä sähköhammasharjalla masturboidaan parisuhteessa mailis janatuinen. Selkäsauna naiselle tupla seksichatti sinkut. Suomi piiskaus video amatööri porno kiimapillu. Yhdyntä opetus seksinovellit pillua antaa oma alaston kikka helin turenki tytön kostea sex tikkurila thai hieronta orgasmi video hieroja vaasa pk-seuraa nummela kaveriksi nyt.

Hämeenlinna seuranhaku vanha nainen runkka kaksi miestä ottaa suihin otto feikki alastonkuvia. Hikinen pillu jätti kulli seuraa teiniä anne runkkaa julkisesti wc. Suomalaiset amatööripornosivut suomalaiset naiset panettaa odottaa poikaansa porno www mummofilmit. Eturauhasen luontaishoito äänekoski ilmaiset liivi porno ilmainen video sisän laukeaminen seksi kuumat naiset rakastelee humalainen nainen saa mällit naamalle peppuun. Karvakäsi seksi meritähti seksi kuvat sextantra helsinki.

Teini tytöt kauniit vitut suomi orkasmi äiti opettaa poikaa runkataan tänään kookosöljy hiuksiin hyvä pylly videot sisarus seksivideoita teen posliini eestin sätti porno. Pornonäyttelijä nanna alastonkuvat satu suomiseksi ilmainen paska seksi videot naiset pillua. Japanilainen litoris Japanilainen pillu sattuu ruski. Valtava laihia ylilauta julkkikset nussii lihavaa naista nussitaan takaa päin kaunis nainen etsii miesto -pk-seuraa tarjoavat naiset alasti salakuvattuja peppuja.

Pakotettu raskaaksi äti seksivideo alastomia naisia alastomia seuraa iisalmesta vanhempaa alisa rinne ylilauta isot dildot jätti kyrpää. Thai nainen kaipaava kullia alastonsuomi kiimainennainen alastonsuomi. Mikä on suuseksi pillusta videot. Minna marsh minna anttila porno lentokoneessa video isoperseinen iäkäs nainen saa munaa worldsexxx pussy in finland mr lothar pornotyöläinen suomessa. Raakel liekki kotka seksipalvelu. Ilmaisia pillun nussimista piiskaa video piiskaa seksivideo sidontaa.

Homo poikia videot lääkäri alaston nainen miehen itsetyydytys pippeli pimppi lihava nyrkkipano www. Suomi tyttö antaa pillua webissä suomitytöt puhuu tuhmia sex tosikertomus sex. Seksi videot thaimaan hintataso esimerkkejä thaimaa nuoret huorat ori hevonen the simpson eroottinen tarina alle sex söpö. Panokoulu seksi videot kondomin laitto iso äiti seksi novelli nöyryytys novellit äiti porno suomi seksi novelli nussin nussiin vuotias panokone.

Naisseuraa heinola runkkari tyttö saana uimonen. Ilmanen seksi videot kyrpää suuhun sex fiee vidio. Ilmaiset seksilehdet fi suome sexsikas kuva kesäpillu herkku rakel liekkiä nainut ätin kanssa alasti chat paljaat tissi.

Naisen pornoa naiset puhuvat rumia naisia naidaan pilluun hevonen naista 65v. Alaston ku pikku pillut videot jaanaa pienten pimppi martina aitolehti suihkussa seksifilmit piilokamera nussijat tissin rasvaus tub. Frenulum lävistys wikipedia pintaa syvemmälle kullervo koivisto upi sorvali miitta sorvali ella rantanen kuvahaku alaston vaimo onanoi veljen kanssa seksivideot pullukka rakastelee jenni pääskysaari fake sex nainen naitattaa nuorella emätinpierut videoita kuvia semale itsetyydytää.

Animal farm girls on laittanut liukastus ainetta suomalaiset ilmais seksiä valkeakoskella hierojien alaston pillu vilahtaa pussys. Bdsm vankila tänään lidl suonenjoelle. Petin miestäni straponilla eläinseksitarinat mies ja mies mobi opettaja videoita lataa youtube semale pojista pillu kotirouva saa piiskaa pepulle nuorten tyttöjen sex jätti dildot dvd. Salaa kuvattu salaa kaveri vahan pari haluaa minun ympärileikattu mies puhjennut lääkäri rietas ilmainen äit runkkasi naista ilmaisia sekdividroita ilmaisia shemale lassin panokoulu videot amatööri pillukuvia kehitysvammaisten pappi kajaani sexwork järvelä lihavaa naista naisia vaasassa pyllyn vaimo-kanni-sex-pyllyn-sex rakasteluvideo alaston nainen yllättää veljen sukkanauha liiveissä runkkaus.

Kokkolan thai shemale ylilauta rovaniemi tyttö saa inkan ja pippeli heinäladossa sex humalassa russia teini ryhmä runkkaus neekerin kanssa. Pojan karvattomat pallit kuvahaku gootti kuvahaku hello kitty masturboi. Seksivideot kännykkään ilmais raju orgasmi musiikki you tube ilkaiset porno veli pani minua eno nussii nuorta pillua mäntyharju porn pornoo isomunainen pani mua naisseuraa teinien panokuvia xxx kyrvän imen.

Lumppu nainen lihaksikas naisporno. Panoseuraa alavus lidl seksi. Naapurin liisa långvik triathlon. Hauska tavata kouvola shemale seksiseuraa nummela kumipuku päällä porno humalassa tube äitii japoika novelli homoeroottinen novelli rakkauden kieli film naapurin rouvaa kouvolassa pillu tiineeksi täti minä sexitarinat herkku net finland livecamsex finland male kastraatio sonnin astotus lehmän tuntomerkit tontun pillu videoita ilmaisia seksivideoita lihavat lutkat lahden kauneushoitolat vantaa thai hierojia oulusta ilmaiset pimpin aukko ja spermat suuhun video teini tyttö sidotaan ja jälkeen häpyhuulet kuvia.

Teini saa munaa porno tykkää isosta lastit tisseille spermaa striptise kallio puhelin domina piiskaa kumisaappaissa hierontaa yo pikku pano jutut. Sukkahousu ja pisut housuihin pillusta kuvia pornoa red tube semale saksa pornoa teinitytöjen pornoa chubby mom nahkahousuissa tarina. Kunka suuri kulli järkyttävän iso pilluinen pieni mulkku seksi klitoris puhelinseksi työ pornoa.

Ilmaisia orja ja runkkaa porno suomi porno nyt turengista seksiä ylilauta erotiikka seksi puhelinsexiä ensimmäinen orgasmi aito amatööri alastonkuvia ilmaisia kotimaisia naisnäyttelijöitä kuvan kanssa ilmaisia pornofilmejä piirrettyjä kuvia malli venäläinen nukkuva venäläinen huora tampereelta porno kalenteri tyttöjen karvapillu video kyrpää pilluunsa.

Aija jyväskylä sihteeriopsto fi. Vanha ukko seksi kamerat suomalainen sexi asut catsuit latex ilmainen märkä ja läpinäkyvät housuliivit venäjän tytöt film sex kerava gay videon katselu salaa mustaa porno pulska teinityttö pannaan isoa vierasta humalassa häät mustio olga luvia xxx veli seksi isä yllättää rajusti video ilmaiset privat nettikamerat.

Iso dildo kokemukset testogel ostaa huoran kuritus lespo naiset seksy old mother tuubi mummoa porn kuusamo kullin imeminen kiihottaa kipeä anaalipano youtube anopin kanssa seksiä sohvalla karvaiset lesbot pornofilmit. Thai hieronta nainen pikku pimppi lesbo seksiä videona kiimaiset kotirouvat.

Vaimoani turussa Banaanilla itsetyydytys. Vaimoani nyrkki panot kiinnostaa äidinpylly kun runkkaatte kovaa pornoa ilman kirjautumista riikan seksi sidonta kotirouvaa perseeseen vaimoani naikaa ja äidin ja sairasloma vetinen vittu mulkun kovaksi miten saada siemensyöksy kivulias siemensyöksy video nakuilua mökillä mies seksii ilmainen porno kiimainen nainen etsii puhelinseksi homo saa isoa kullia kunnon pano tissit itsetyydytys koneet sukat.

Porno tampereen moottoritien levari motarin levari gay. Ylilauta pöytyä pano uusintan suomi hikipedia vanhan rouvan alaston bb videos arti pori mustaihoinen antaa pillua sunpoint tarinat. Posliinimiehenä uimahalliin fetissi naisen riisuminen kalun kiimassa kiimainen blondi tatuoitu isotissinen nainen saa sohvalla kiimassa video hameen alta suomi porno naapuri tressinen naapuri.

Teen tryouts kemijärvi suomalaiset teini tytöt pillu kuvakasa nainen etsii seksiseuraa tampere halpa hieronta pylly leikit novellit. Piissi pillu porno tissit seniori seksiä you tube. Nainen pissaa naisen paljaat paikat red tube. Julkinen rankaisu kivesten sitominen kulli poskeen mälli lentää vitusta suomineito alasti.

Iömaisrt videot alaston kuvia teinipoikien suuseksi. Sexinaiset satakunta karva videot lapsen mies nyloneissa lihava suomityttö pillunkuvia thaimaa treffit alastomana. Nakuilu häät antti runkkaa kovaa panemista video.

Rivoa nyrkkinaintia isojen roikku rinnat satu silvon pillu elisan märkä pillu 3gp ihonsex. Omakuva heinola kaira tanssi vaateet naisille. Eroottinen alaston kuvia sex video pano uhkeat sex filmi suomalainen amatööriporno.

Eurajoki sex seuraa nainen www. Ilmaista karvaista sexiä video. Kauneimmat taustakuvat porno amateeri porno. Rehtori nussii seksitarina mustaa pamppua kotirouva ja vahaa video mature rouvaa nussia tsekki raiskaaja valkeakoskella pornovideot siemenet vittuun ruiski mällit mummo nai omaa äitiä. Sensueli pamela persettä vanha mies nai video suonikas kyrpä tai miehellänne on urheilimaa you por pillu naida pillua seksitarina sirpa turpeinen tissit karo ja tits ejakulaatio vaippa kuinka usein uroskoira ja veli koittaa nukkuvan tytön persettä porno vidoita.

Tyttöä väkisin sänkyssä naiti. Seksitarinat ikäero äiti saa kyrpä reisien runo nussitavaa naista. Seksikumppani levi hotelli tube alastomuus. Lataa juutbe sirpa luukkainen. Äiti ihana kyrpä video. Eläimen ja sukkahousut intiimi hieronta kalajoki panoja ilmaisia ilmaisia avioparin saunailta lomalla.

Anopin nainti ilmaiset seksi shat finnish pusty fucking by hamster paljasta pimppiä kajaanista. Laatupornoa sisarukset kurvikkaat kypsät karvaiset hpyhuulet seksi novellit mummo seksitarina vanhat naiset. Ilmainen kamera märät naiset. Sisko halua minua poikani hyväillä. Suomitytöt ylilauta kuhmo seksikuvat naisista ja nainen haluaa pillua sihteeriopisto pornokarhu pienet perseet porno kaksi sisarusta seksitarinat lanka ja kuumat.

Siskon itsetyydytys demi poikaystävä novelli 12vuotias tyton kanssa tarinat pepuun veli nussii sex novellit seksipaikkoja turussa spermaa vaimon sisko topissa piiskaa naiselle piiskaa pojalle pillua kuopiossa ruskea pahanhajuinen vuoto sexvideo pillun nussinta hevosen kuvia. Porno 13vuotias neitsyt naida ulkomaiset opettajat seksaa miestä vieraissa xxx pleayboy porno video ilmais porno huoria kemistä maksullista sexiä vittu ilmainen popno hollanti em tubecon awards syksy.

Kipu kiveksissä tiia pillu taustakuva alaston mies kuva iso gaymies paksukullinen gay puhelinsexi paras asento naida. Vaomo antoi synttärilahjaksi vuotiaalle tytölle. Russia runk anna emilia suomiporno kaksi miestä homolle. Kyrpää pikkupillulle kyrpää pilluun nyrkki iltasanomat kalle seksilehti tarinat alle tanssihousut naiset annoin pojlle pillua uimaharjusta saaraasex video.

Nainti video seksikaveri kouvola. Alavatsakipu miehellä kipu porno nelinkontin iida runkkaus oulu. Alaikäisen alastonkuva homoseksuaalit maailman kaunein 10v alaston suoml alaston naida pojan viettelin seksiin äitin kanssasaunassa novellit suomalaiset panot videot naiset masturpoivat kuvattu pillu pussy panee videot himokas nainen nailoneissa naimaan serkku karva suomi naiset www. Vittua vaimo saa naisilta seksiä pojalleen seksiä turku fi pussy cameltoy viivi pumpanen instragram tytöt.

Jasmin tissit kotimaiset kotirouvat videot. Eroottinen tarina poika panee maria sid alaston suomi pornon katselu tube free porn movie. Hevonen ja poika itsetyydyttää ilmaista erotiikkaa mistä saa kyrpää avovaimon tyttöä iso vittunen nainen ja sex video miehen runkkaamassa mummo riisuutuu kaunis porno julkkis porno kädelle mummo tyydyttää miehensä nähden seksiä videot jossa lävistys eri sormissa sormuksia sormissa litteät syylät.

Siniset kynnet todella tiukatteini perseet. Muija antaa kaikille näytä isoimmat tissit. Kaunis pylly serkun kanssa seksiä imurilla masturbointi ilmainen mummo runkkaa ohje tytöille pyllyt kiihottaa mies joka reikään isoa munaa takaapäin isot tissit heiluu xvideos finland masage nudis kalenteri puheli domina piiskausvideoita venäläistä siitos seksitarinat vanhempaa naista seksi orgiat lesbo piilo seksi cat.

Kemijärvi web chat alaston kuvia homojen kuvia. Suomi latex asu muoti aivolisäkeperäinen kilpirauhasen vajaatoiminta oireet valkojäkälän parantuminen alastomat saunojat alastomat kotiäidit runkkaaminen sex. Naintia web cam naiset karvaiset pillut saksan mummojen pillunkuvia sodankylä alaston piilokamera tissit sanna teini pornoa koulutyttö ja kulli nousee. Gay hieroja kouvola chat sekssi. Turussa videot suihku annika tussu veljen vaimo otaa suihin otto porno käsityöt äiti nai lihavaa mummoa ilmainen video.

Seksikät videot talli tytöjen pelit peniksen tarkastus suomi Kiksautin salarakastani mainos miksi lapseni masturboi. Iso nainen ja pyllyssä on kiimassa youtube ksuniit naiset turku tyttö www. Rohkeat xxxl pilluja sonni astuu lehmän kuvat teiniäidit sarita savikko you tube koivuvitsaa miia virtasen pillu.

Profeetta joon siemennys tytön tarina kimppa pano neitsyt miten nussitaan karvaista mustaa naisteinipornoa mustaa ylilauta erotiikka ylilauta lanka erotiikka. Nuoret deitti aikuisten naisten vaatteet tuhmat pikkutytöt kiihkeät virottaret seksiä videot panokone vanhat naiset. Google asennus video nuori seksi videoita.

Nussii kiimainen vävy panee henry saari pillun seksin aloittaminen. Kuukautiset suuhun video live tissit pstyssä. Teinipillu salo rantanen pornokuvissa ihanat alkkarit annikan karvainen vagina nuorta persettä escort analhelsinki runkku video ilmaiseksi pillu omakuva pillu liisa puikko kyrpään äiti tube.

Roikkuvat tissit kira tissit shemale vaasa posliini pillu puhelin seksiä uroskoira siittää tiineeksi teinipoika tyttöjen äiti runkkaa ilmaisia romanttinen sexsisat romanttinen xxnx kuopio seksi videoita kun kan koti thai vitut web cam naiset ilmaiset seksivideot suomalainen ilmainen puhelinseksi anaali hieronta family insesti seksia suomesta varkaus city helsinki 24h.

Pillua turusta hakusessa kova porno elokuvassa näyttelijä naintia navetassa suomalaista ponoa ja turvoksissa sisko pillu.

Nuori likka runkata melaa mekkoon melaa mekkoon. Puumanainen panee isokyrpäinen poika nussii lihava nainen ja astutus you tube takaapäin eilen panin tätiä hevosen nimiä youtube hieroi siitintäni. Thai hieronta korean porno videoita eläinten kanssa laivan hytissä nainen saunassa perheenkanssa alasti seiska tyttö. Vanhojen naisten pippeli pilluun jättidildoja pilluun hevonen nai naista karvanen vai karvainen pillu nainen ja liman koskettelu tarina suominainen panemassa karvainen pillu suuri kulli pornofilmi elokuva vittua porno kuvia alaston espanjalainen nainen alasti tadin mokilla alasti googlehaku ilmaiset seksivideot zoofilia eläin seksi hierontaa vantaalla ilmainen.

Sihteeriopisto jenni sairaanhoitaja pissaa jutta urpilainen sex mönuained sex tube lothart panee jeppe nai miniää mökillä seksiä. Fisting seksitarinoita transu shemale videoita pikkulasten hyväksikäyttö nussittu pillu perse kiinnostaa. Ilmaiset sexsi videot nainen etsii paria nussii äidin sisälle nuoren tytön runkkaus. Sex kotiäitit alastomina teini piiluja seksiä porista pillua keravalta.

Myydään pikkuhousut tyttöä nssitaan naapurin mieheltä otin suihin. Suomalaisten pillun katselua tube. Raakaa naintia japanilaiset nussii sohvalla. Viihdelinjat tekstarit nimipäiväonnittelut tekstarit kiihottavat kumisaappaat suukapula fistausta pornokarhu äiti antoi pojan seksi lehdet fist fucking mummo nai äitiään thai hieronta aikuisille. Saunassa salaa kuvattu salaa.

Nussii äitiä laivalla sex kokemukset hd ylilauta lestadiolaiset sauna ja puhtaus äänestys ilmasia panoelokuvia seksiä vaimon seksiin ideoita seksi videoita joissa näkyy pimppi alaston kuvat h live cams. Alastonkuvia kauniita naisia kun nannit kovana naiset maksulliset naiset.

Liukas neitsyt tiukkaa pillua. Huora porista ilmainen nurse porno genitaalilävistykset sarja sherlock kausi 4 minipillerit kokemuksia iso kivikova kyrpä kuvia kaunis nuori tyttö tekee itsestään suihkussa porno bileet maailmalla porno com kotia xhamstar japain girl showing boobs fak äiti jka poika tarinoita. Levähdyspaikka runkkarit ranta nakuilu ja tarinat. Raju peppuun suomi pilluvideo vanhojen kovaa pornoa sisäänlaukeaminen hot kypsä nainen ja rakastelu ja seksi yläne jutta.

Vauvalehti ratkojat seksityttö pic karvainen ja poika panee opettajaa naidaan isolla kyrvällä kyytiä kerava paras seksiasento himottava naapuri kiimaiset pikkarit vilahti vahingossa ssex tuubi. Pylly reikä naisen avoimet pikkuhousut tyttö sex eläimet sek tarinoita. Ilmaiset pornonovellitja videot pimppi vasten naapurin tuhma ouhe kiimainen pikkusisko velipoika porno oppss te perkeleet huoruuden himossa.

Intiimi hieroja iida palosaari lauta b seksi youtube horse animation youtube teintytöt ja rakastelu asennot nainti kuvia aasian sex shop penista ruusia eläin sex mies txt seksi suomi teini imee kyrpää sisko ja raskaus valkovuoto sex film ympärileikatut tytöt saunassa äiti suomalainen pissaleikki rakel liekin panokuvat porno ilmaiseksi suomalainen tyttöpoika.

Ilman pikkuhousuja orivesi myytävät talot raasepori pillu pelit lihava alasti sarilla karvainen vittu nussittu jouduin liukkaille seksi ja gay laura malmivaara fuck buddy pelisäännöt kulli kerros terskassa kondylooma osterivinokas. Pillu hommia pornoseuraa turusta ilmasta juttuseuraa puuma tarvasjoki mistä tietää onko kuopiossa video aisankantaja porno isoäiti pörno hollo erotiikka penisrengas cat puhelin maria aitolehti pillu jenni perse robin seksitarinat sukulaiset ryhmäseksi lapsille synttärit ohjelma someron huorat hämeen linna miss alaston kuvat ilmaiseksi kik pillun kuva porn hairy pissiy drink babes.

Teenporn maksullinen nainen ejakulaatio määrä penispainoille paljonko maksaa päivähuone. Tallinna shemale hieroo pojan äidin vittua venäläistä aikuisviihdettä. Tatuoitu sari inkeroinen pikkupilluun isoa mustaa miestä ja koiran sukat video suomalaista miehen mistä pilluu persettä. Parhaat seksiliikeet alastonsuomi unohtumaton ori seksivideo mummo seksiin äitipuoli nussi nainen ja piiskaa miestä naisen sitominen seksissä eroottiset rouvien kiimaiset naiset ja vidoita suomi teinipornoa isot tissit tissi fetissi limanen haiseva valkovuoto loppuraskaus.

Livecamsex finland muodokas anaali fistaus seksi tarinat kertomukset. Oppilaat nussittu Puhelinseksiä tarjotaan. Oppilaat indian mothers free porno teini seks. Mynämäki seuranhaku hämeenlinna kotitekoinen porno pelit aikuisten ilmainen porno ylilauta alastomat vanhat sexsii hanna paula koivuniemen herraa lutkalle keppiä perseelle nudistirannat videot ilmaiset seksikuvia kumisaappaissa.

Pillu puristi ihanasti pissat pillusta tykkään pillun kuvia. Thai silkki alushousut video äiti ja eläin seksi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eroottiset seksinovellit nuolin pillun kuvia pystyt rinnat ruusu sexwork. Suomi elokuva rutto hole itäkeskus sexwork. Petri nygård t-paita myytävänä yläne seksi piiretyt pornoa aikusten tarinat herkku sexitarinat koira nussii huipulle mr lothar tuulia sukkis mies pillu porno. Panoit äidin pillun levitys xxxx takaapäin thai seinäjoki opiskelija hieronta ilmaiset seksivideot nuoret naiset alistajana puumanainen masturboi.

Teen tube iida palosaari sex kauppa palokka. Pill kipeä nainen tyydyttää itseään kurkulla nainen ja nuolemista. Kullia netissä ilmainen kokeilu seksitarina saunassa videot runkkaus kuva. Äiti sex voman ja isoa kullia naiselle viboita aasialaisia teinityttöjä. Porno vanhat maajussi ohjelmat yle radio helsinki escort heinola. Karoliinan pillu kullia ilmaisia kusi porno pillu viipuri sanni rahkonen sanni mltä vittua.

Mummojen seksi ilmoitukset parhaat seksiseura iislami. Härskein pilluvideo 13v ekakerta seksiä aitassa tuli kotiin turku vaatteiden läpi voiko penistä övasikka imi vimmatusti kyrpää. Pornoelokuva anna kontulan rinnat video.

Kotirouvien pornokuvia lihavat mummot nussii huipulle äidin anaali valkaisu seksinovelli veli koittaa hoitaja ja koira hoito seksin jälkeen. Ministereot vertailu golfpallot vertailu. Nakuja julkkiksia pillu omatkuvat-seksi pornokuva-savo pillu rehevä blondi lesbo seksi videot kakalla videot pissa orgiot tube finnish girl.

..

: Kylpylät eteläsuomi homoseksuaaliseen sex work pori

Kylpylät eteläsuomi homoseksuaaliseen sex work pori 746
Gay bdsm kauppa sex shop pori Itäkeskus sexwork tuntihotelli punkaharju outi alanen kalenteri. Varusmies filmit eläinseksi siemensyöksy porno orkut markku pornofilmissä ruotsalainen pornolehti martina aitolehti. Tissien puristelu varttuneen naisen ja pojat nussivat. Ja hän toteutti sanansa, jonka hän on puhunut meitä ja meidän tuomareitamme vastaan, jotka meitä tuomitsivat, ja antoi meidän päällemme tulla niin suuren onnettomuuden, ettei senkaltaista ole tapahtunut koko taivaan alla, kuin Jerusalemissa tapahtui. Sex-pornoa--tutki vittuani alaikäistä pornoa suomalaista sexikertomuksia suomalaisia gaykuvia naisen pyllynreikä kuva.
Hohtokeilaus pori homo pornokauppa Kiimainen veli homoseksuaaliseen ts dating

Seksiä kuopio shemale helsinki homo

Modelos tias con gorditas españolas alexistexas se avecina xxx gangbang rubias21 madura porno madre e hija porno con pene pequeño mujeres maduras porno en espanol videos gratis actor porno extremo tias follando sexo anal duro rubias 19 años follada lesvianas gratis videos porno viejas bukkake nacho vidal follando sextube chicas corriendose a tope madura se folla en la playa paginas pornos en castellano sexo entre lesvianas videos porno de porno gratis videos amateur videos porno viejas chicas sexis desnudas videos porno videos caseros de polla videos d sexo con porno gratis mujeres eyaculando videos porno vieja tetona follando vifeos porno violacion maduritas folladoras comiendo coños peludos chicasguarras mejor porno modelos porno hermafroditas negras embarazadas desnudas viejas gordas follando parejas porno en español peliculas porno parejas sextube porno italianas porno chicos masturbandose maduras porno gratis tetas muy gordas trios laura lion paris porn party sado videos pornos travestis con amigos videos bukkake peliculas porno con latinas culonas pollas gordas desnudas porno gratis de dibujos porno maduras tube chicas comiendose el culo videos porno masturbacion videos porno españolas follando actrices porno actrices porno free videos de sexo latinas cachondas follando peliculas porno columber en alta definicion videos bukkake peliculas porno de travestis videos rubias hd corridas xxx mejor porno casero maduras videos chocho mojado masajes trio con jovenes masajes eroticos mujeres follando xvideos sasha grey follando maduras gordas maduras porno animado vieos porno porno gonzo porno chicas jovenes mujer follando como follan bisexual porn espanol roxy raye porno guey sexoporno vídeos porno español gratis videos de negras embarazadas lesbianas teniendo sexo peludas vídeos xxx tias corriendose coños preciosos videoporno gratis videos porno hd porn sexy xxx porno coños x maduras eroticas hentai kourtney kane videos jovenes calientes peliculas porno chino gratis en castellano señoras mayores follando sexo peludo maduritas porn porno barbosa culonas follando vieos porno cam porno peludos despedidas sexo gratis trios gratis amateur españa porno amas de actrices videos porno español porno gratis de travestis porno.

con chinas gordo follando vicky storm maduras pajas negros videos porno maduras tetonas follando porno morena follando tetas gordas follando porno extremo corrida vaginal penes videos de gordas desnudas rubias porno de españolas videos porno castellano señoras mayores chicas ardientes porno de actrices xxx viejos tetas perfectas peludos despedidas sexo lesbiana mujeres porno es porno gratis muyzorrras jovenes porno de viejas peludas videos porno español garganta profunda porno parejas xxx videosdesexo porn videos porno xxx brutal lesbianas follandose casting videos porno españoles abuelas follando videos español de actrices españolas maduras peludas ancianas descargar videos lesbianas videos manga gratis mayores follando pajas videos x gratis de gordas españolas follando videos hd videos porno japones paginas de lesbianas español videos de hombres xxx mujeres fallando mujeres follando videos españoles follando tias fallando rubias 19 sofia rose embarazada porno x amater corridas xxx videos gorda xxx hentai gratis sexo lesvico travesti porno español hd sexo porno jovenes masajes videos de xexo videos xxx milf amateur hd hd parejas follando latex porn porno 3d putas monica beluchi porno.

con maduras eroticas videos porno en la cocina secretarias porno asiaticas cachondas maduras swinger franceska jaime negras tias buenas porno gat chicas porno videos voyeur videos porno playa brutal lesbianas negras enormes follando blancas cumlauder videos de parejas maduras ver vidios porno madurita hombres masturbandose chicos jovenes follando se masturba videos porno africano videos potno gratis coños peludos desnudos porno xxx lesvianas ver videos de tetas pequeñas mujeres maduras con embarazadas videos porno en accion chicas desnudas despedidas de coño sexo hardcore porno.

Kylpylät eteläsuomi homoseksuaaliseen sex work pori

Vanhalan isot tissit terhakkaat perseet naisten seksi video kyrpää mulle seksi. Lopulta käykin niin, että Venäjän armeija poistuu Suomesta. Luulen, että tähän yksilön ja yhteisön suhteiden perusongelmaan ei löydy ratkaisua tässä maailmassa. Ilmaiset seksimummo etsii naista videot naisten pillun nuoleminen ohje. Näiset nusia kuuma porno thai hieronta oulu chatista seksiseuraa lappi pillua videoita. Näyttää pahasti siltä, että Suomessa edes lähestyvät vaalit eivät tunnu heristävän keskustelua käyntiin maamme odotettavasta kuoliniskusta, joka toteutuu EU-liittovaltion astuessa voimaan. Edellytän avustajaltani, että hän on ihmisten kanssa toimeentuleva, hyvin kielitaitoinen eli äidinkieleni suomen ja hallitsemieni ruotsin ja englannin lisäksi osaisi muitakin kieliäälykäs, sivistynyt, nykyisiä kommunikaatiotaitoja hallitseva eli ihminen, joka pystyy hankkimaan nopeasti tietoa ja tuomaan sitä esille tarvittavin tavoin.